Permanent ordning med lengre busser i Trollstigen

vertikalt_portrett_1800_presse– Lengre busser i Trollstigen er positivt for den regionale reiselivsnæringen og for økt bruk av Trollstigen som turistattraksjon. Jeg er glad for at vi kan komme næringen i møte gjennom denne beslutningen, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Det er bruk av treakslede busser med lengde inntil 13,10 meter som blir tillatt å bruke i Trollstigen. I praksis innebærer det en lengdeøkning på 70 cm i forhold til tidligere makslengde på 12,4 meter.

Samferdselsdepartementet ga i 2011 Vegdirektoratet i oppdrag å iverksette en prøveordning med lengre busser i Trollstigen. Prøveordningen ble videreført i 2012. Vegdirektoratet har nå evaluert prøveordningen.

Evalueringen viste at lengre busser ikke har satt seg fast i Trollstigen, eller bidratt til flere bergningsoppdrag eller ulykker. Evalueringen peker også på at arbeidet med å utbedre syv svinger i Trollstigen nå er ferdigstilt, noe som innebærer at de krappeste svingene er enklere og tryggere å forsere.

[cc_facebook_like]

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.