Anbefaler bussway

17-09C495-04Forleden ble kvalitetssikringsrapporten (KS1) for KVU på Nord-Jæren lagt fram. Her tilrår ein ei vidare utgreiing av både bil og buss/jernbane-konseptet, men ikkje bybanekonseptet.

Kvalitetssikringsgruppa meiner det er knytt større fleksibilitet til utbygging og drift av transportløysingar i det bilbaserte konseptet enn i buss og jernbanekonseptet, og at begge desse konsepta er vurdert som meir fleksible enn bybanekonseptet.

– KSG (Kvalitetssikringsgruppa, red.anm.) rangerer det bilbaserte konseptet høyest, men anbefaler videre utredning av både det bilbaserte og det buss- og jernbanebaserte konseptet, står det i rapporten.

Kvalitetssikringsgruppa stiller spørsmål ved at KVU’en tilrår å gå vidare med bybanekonseptet, utan at dei samfunnsøkonomiske konsekvensane blir drøfta.

Nytt, optimalt konsept Rapporten seier at ein må gjennomføre nye analysar for å kome fra til eit optimalt konsept.

– Det må etableres en organisasjon, prioriteringsstrategi og risikostyring for å sikre riktige prioriteringer og valg. Etter KSGs vurdering gjenstår det en del arbeid for å komme frem til et optimalt konsept, står det i rapporten.

Kvalitetssikringa er gjort av Det norske Veritas, Advansia AS og Samfunns- og Næringslivsforskning AS.

Avdelingsdirektør for Vegavdeling Rogaland, Astrid Eide, er kjent med rapporten.

– Vi registrerer kva som kjem fram i rapporten. Men no er det opp til regjeringa å behandle saka, seier Astrid Eide.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.