– Pengene i egen lomme

«De har puttet bussjåførenes lønnsøkning i egen lommeBusselskapene får penger for å dekke opp for lønnsøkning», sier Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.

«Undersøkelser som Yrkestrafikkforbundet har gjort tyder på at reguleringen til økte lønninger for bussjåførene overgår det sjåførene faktisk har fått de siste årene», sier han.

Busselskapene er arbeidsgiverne til bussjåførene og får penger for å drifte bussrutene av kollektivselskap (f.eks. Ruter) eller fylkeskommunen.

Betalingen busselskapene får for å levere busstjenester reguleres jevnlig. En faktor som regnes inn er lønnsøkning til bussjåførene. Undersøkelser som Yrkestrafikkforbundet har gjort tyder på at reguleringen til økte lønninger for bussjåførene overgår det sjåførene faktisk har fått de siste årene.

Yrkestrafikkforbundet har etterspurt svar fra NHO Transport på hvor mye forskjellen utgjør, men vi får ikke presise svar.

At det er store beløp er generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud ikke i tvil om.

«Busselskapene får penger for å dekke opp for lønnsøkning. Summen baseres på ulike modeller, men Ruter har eksempelvis basert seg på økning innenfor samferdsel for å justere opp godtgjørelsen til selskapet. Samferdsel som helhet har hatt en langt høyere lønnsøkning enn bussjåførene de siste årene. Her kan det se ut til at flere busselskaper har puttet sjåførenes lønnsøkning i egen lomme», uttaler Jensrud.

Bussjåførene fikk en tredel av det andre arbeidstakere fikk i 2018. Da var det samordnet oppgjør og bussjåførene hadde hverken streikerett eller lokale forhandlinger

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.