Passasjerveksten fortsetter for Ruter

I dag la Ruter AS frem deres tall for 2018. Det viser at antall reisende i Oslo og Akershus fortsetter å øke. I 2018 var det 387 millioner påstiginger på buss, bane og båt. En økning på hele 16 millioner i forhold til 2017.

Trafikktallene for Ruter AS er nå klare. De viser en fortsatt økning i antall påstigninger i Oslo og Akershus. De totale tallene for disse to fylkene viser hele 387 millioner påstigninger i 2018. Dette er en økning på hele 16 millioner i forhold til året før.

Om en så deler opp tallene på de ulike fremkomstmidlene, så har båt den største økningen på hele 11,6 prosent. Buss kommer også godt ut med en økning på 5,7 prosent i forhold til 2017 tallene.

Bussene i Oslo og Akershus har totalt sett hatt hele 168 millioner påstigninger og det er over 40 millioner flere enn T-banen om en leser tallene for begge fylkene. Men buss kommer på en sterk andreplass om en ser på Oslotallene. I Oslo var det 122 millioner påstigninger for T-Bane og 106 millioner for buss. Og i Oslo fikk bussen en økning i antall påstigninger på hele 6,5 prosent, mot 3,6 for T-banen. Trikken er den eneste kollektivløsningen i Oslo som ikke hadde noe økning i antall påstigninger i 2018 i forhold til 2017.

– Veksten i kollektivtrafikken er først og fremst befolkningen sin fortjeneste, kundene våre parkerer bilen, tar kollektivtilbudet i bruk, og bidrar til å redusere utslipp. De fortjener en stor takk når vi oppsummerer tallene for fjoråret. Tillit og satsing fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjør at vi har kunnet øke kapasiteten, frekvensen og kvaliteten på tilbudet vårt, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

I Akershus så kan en se at tog har hatt størst økning i antall påstigninger. Her økte antallet med hele 6,1 prosent, mens buss kom like bak med 4,3 prosent økning. Totalt antall påstigninger i Akershus ble 98 millioner. Dette er en økning på 4,9 prosent i forhold til 2017 tallene.

– Fylkestinget i Akershus har over flere år bevilget store midler for å bygge ut et godt kollektivtilbud i fylket. Det er derfor svært gledelig at Ruter lykkes så godt med å tilrettelegge et kollektivtilbud som stadig flere velger å bruke. I et fylke som Akershus som består av alt fra byområder til store landsbukskommuner hvor mange er avhengig av å bruke bil, er dette ingen selvfølgelighet. Det gjør meg optimistisk med tanke på utviklingen av kollektivtilbudet i det nye Viken, sier Anette Solli, fylkesordfører i Akershus.

Det er gjort flere grep for å videreutvikle kollektivtilbudet i Oslo og Akershus i løpet av 2018. Både i april og oktober ble det gjennomført ruteendringer som hadde som formål å sikre mer effektive reiser inn og ut av hovedstadsområdet, samt bidra til å styrke tilbudet for å møte befolkningsveksten. Særlig er det busstilbudet i Oslo og Akershus som har fått en solid styrking i løpet av året. I 2018 var det også seks elbusser i test i Ruters område, i 2019 kommer 120 nye elbusser i trafikk i Oslo og Akershus.

– Et tilbud som er tilpasset markedet gir resultater, innsatsen til om lag 5000 medarbeidere i over 20 selskaper bidrar hver dag til å gjøre Osloregionen til et bedre sted å bo og reise i. Fremover skal vi fortsette å levere, øke innsatsen, jobbe videre for å oppnå ambisjonen om nullutslipptrafikk og ta imot eksisterende og enda flere nye kunder, sier Bernt Reitan Jenssen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.