24-meter busser fra Bergen til Malmø

I knappe to år kunne passasjerer langs linje 9 i Bergen kjøre med 24 meter lange dobbelleddbusser fra Van Hool. Da linjen ble lagt ned, ble bussene parkert uten noen form for fremtidsutsikter. Nå kan bussene bli lakkert grønne og havne i Malmø i Sverige. Nobina er i sluttforhandlinger om leieavtale og opsjon på kjøp.

Først vil vi ta dere med tilbake til begynnelsen, før Bergen fikk sine to dobbelleddbusser:

Bakgrunnen for kjøp av biogasshybridbusser i Bergen ligger flere år tilbake i tid. Skyss deltok som partner i et EU-prosjektet Baltic Biogas Bus, som ble avsluttet i 2012. En av konklusjonene i prosjektet var at «hybride biogassbusser burde prøves ut, og da fortrinnsvis en seriell hybrid der gassmotoren bare nyttes til å lade batterier og levere strøm til elektromotorene. Forventingene var at en hybrid buss ville bruke mindre drivstoff fordi bremseenergi kan lagres ved bruk av batterier og elmotor. Videre var det forventet at en gassmotor på jevnt turtall ville bli like effektiv som en dieselmotor og gå langt renere enn en gassmotor med varierende last». Som en videreføring av dette ønsket Skyss å følge opp konklusjonene fra EU-prosjektet ved å spesifisere, kjøpe inn og teste seriellhybride biogassbusser i Bergen sentrum. Fylkeskommunen løyvde 10 mill. kroner til prosjektet, og det ble gitt tilsagn om tilsvarende midler fra EU og fra Transnova. Da en skulle kjøpe inn busser til dette, var det tilbudet fra Van Hool som kom best ut – med 24-meter lange busser. Med dette fikk altså prosjektet et «tilleggsmoment» som gjorde at en også fikk testet ut bruk av ekstra lange busser.

«24-metersbussene blir ikke vurdert som aktuelle for bruk på motorveg, grunna makshastighet på 65 km/t. På grunn av bussene sin lengde og vekt er de heller ikke godt egnet for traseer som har parti med smale veier eller der det er spesielt bratt/kupert. Bussene har trafikkert på linje 9. Nå når denne linjen er lagt ned er det vurdert at det ikke er andre aktuelle linjer bussene kunne benyttes på,» skriver Målfrid Vik Sønstabø, direktør hos Skyss.

«Det er knyttet betingelser til de eksterne midlene som lå til grunn for finansiering av kjøpet av bussene som gjør at bussene ikke kan selges før minst 5 år etter at prosjektet er avsluttet. Dette vil være i 2020,» skriver hun videre og dette er bakgrunnen for at bussene ikke kan selges ved skrivende stund, men må leies ut for en periode.

I tiden etter at linje 9 ble lagt ned ble en av bussene benyttet til test- og utprøving i Trondheim i forkant av anbudet der. Bussene er av samme merke, og med tilsvarende drivlinje som de 58 24-meter bussene som nå er på vei til Trondheim. Den største forskjellen er at de to bussene i Bergen har MAN gassmotor, mens de som kommer til Trondheim har Cummins dieselmotor som skal gå på HVO. Hybridteknologien er ellers lik med sentralmonterte motorer og drift på to av fire aksler.

Skyss la for en tid siden bussene ut for utleie med mulighet for kjøp etter 2020. Og den 4. mars var Nobina på befaring i Bergen. Det er akutt mangel på materiell på deres linjer i Malmø. I dag benyttes tilsvarende busser der og de to bussene fra Bergen vil kunne settes rett inn i trafikk uten store endringer. Bussene må lakkeres grønne før de settes inn i trafikk, om det blir en avtale.

«Nobina har vært i Bergen på synfaring, og det pågår samtale om leieavtale som inkluderer kjøpsrett,» bekrefter pressekontakt Camilla Lundberg Berntzen hos Skyss.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.