Passasjervekst i Troms

Antall kollektivreiser i Troms fortsetter å øke. I 2018 ble det utført 14,8 millioner enkeltreiser i fylket. Dette er en økning på 359.875 enkeltreiser sammenlignet med året før, og en økning på 1,2 millioner på 4 år – mye takket være våre busspassasjerer.

Troms fylkestrafikk la i dag fram Hovedtrekk 2018, som er en presentasjon av statistikk og tall for kollektivtrafikken i Troms fylke. Hovedtrekkene viser at det har vært en økning i antall reiser i byene, mens distrikt- og regionbussene har en nedgang i antall reisende. Den totale kollektivøkningen i 2018 er på 2,5 prosent.

– Det er svært gledelig å se at kollektivøkningen fortsetter, og dette skyldes først og fremst kundene våre. Vi jobber hele tiden med å forbedre tilbudet, slik at enda flere gis mulighet til å endre sine reisevaner, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Størst økning byene, nedgang i distriktene

Den største prosentvise økningen ser vi på bylinjene i Tromsø hvor antall enkeltreiser øker med 3,7 prosent sammenlignet med året før. Tromsø står også for 75 prosent av de totale bussreisene i fylket. Harstad by viser også positiv utvikling som følge av Harstadpakken, med 2,8 prosent flere enkeltreiser med bylinjene.

Totalt ble det gjennomført 12.496.094 enkeltreiser med buss i Troms i 2018. Dette er 263.360 flere enn året før og utgjør en økning på 2,2 prosent.

Hovedtrekkene viser en nedgang i distriktene, noe som kan forklares med at mange av rutene i distriktene er lovpålagt skoleskyss, og passasjertallet kan dermed variere fra år til år. Noe av nedgangen på regionrutene kan også forklares ved ny billettering på fergene.

Forenkling er årsaken

Økningen tilskrives forenklinger i billettsalget, økt frekvens i rutetilbudet, stimulerende pristiltak og sanntidssystem som medfører at kunden får informasjon om riktig avgangstid for bussen fra holdeplass.

Nesten 2 millioner solgte Mobilletter i 2018

Mobilletten har vært en vinner siden den ble lansert første gang i mai 2014. I 2018 solgte vi 1.998.990 billetter mot 1.329.825 i 2017. Det er en økning på 50 prosent på ett år.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.