Påbud om alkolås fra 2017?

Året 2017 kan bli påbudsår for alkolås i buss, skal en tro stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (KrF). Han håper Vegdirektoratet vil følge opp vedtaken som Stortinget har gjort.

Lofotposten har publisert et intervju med stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti (KrF). Her uttaler han at et påbud om alkolås i buss og lastebil trolig vil innføres i 2017. Dette er helt i henhold til det politikerene på Stortinget allerede har gitt føringer for. Men det er Vegdirektoratet som saken nå ligger hos.

Om Vegdirektoratet nå velger å gå for vedtaket i Stortinget vil det gå rask prosess i å innføre påbudet. Dette vil gjelde nyttekjøretøy i næring og vil etter hva Bussmagasinet erfarer også ha tilbakevirkende kraft. Noe som betyr store kostnadder for de med mange kjøretøy.

Heldigvis så installeres det i dag alkolås i store deler av alle nyleveranser av buss for rutetrafikk. Det mulig kommende kravet har fått mange til å prioritere slikt utstyr. Og i tillegg er det forebyggende hos selskapene, noe som igjen gir trygghet både hos ansatte og passasjerer.

– Det er vårt utgangspunkt at 2017 blir et påbudsår for alkolås. Busstransporten har allerede kommet langt med innfasingen og bruker alkolås aktivt i markedsføringen, forteller Hans Fredrik Grøvan (KrF) til Lofotposten.

Han viser til at bussbransjen er seriøse og bruker i dag mye resurser på å instalere alkolås. Når et eventuelt påbud kommer, vil det være et flertall busser i trafikk med allerede ferdig montert alkolås i Norge. Men det vil uansett komme en overgangsperiode før alt er på plass.

Foto: illustrasjonsfoto

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.