FARA i over 100 busser

Østfold kollektivtrafikk har inngått en avtale med FARA AS om levering av sanntidssystem i Østfold. Avtalen omfatter levering av utstyr til inntil 105 busser og fem ferger i første fase. Videre skal 40 holdeplasser og kaier utstyres med skilt som opplyser de reisende om ankomst, avreise og avvik i planlagt reiserute. Løsningen for aktiv prioritering av buss i lyskryss er også inkludert i avtalen. Avtalen gir samtidig mulighet for utvidelse av buss- og fergetilbud andre steder i Østfold.

”Vi vil at våre kunder skal ha god og riktig informasjon om når bussen faktisk kommer til holdeplassen”, sier Kjetil Gaulen, markedssjef i Østfold kollektivtrafikk. ”Målet vårt er å gjøre hverdagen til kunden enklere ved å gi informasjon om avvik som oppstår i trafikken. Vi har valgt en leverandør som vi kjenner godt gjennom leveransen av billettsystemet i fylket og som vi vet har levert gode systemer med moderne informasjonstjenester andre steder i Norge”, sier han.  ”Vi ser veldig frem til å jobbe sammen med FARA på dette prosjektet”.

“Oppdateringer i sanntid om neste avreise, ankomst og avvik, både på bussholdeplassene og på bussen, gjør det lettere å planlegge reisen,” sier Ørjan Kirkefjord, administrerende direktør i FARA. “Kollektivtrafikken er en viktig hjørnesten i utbyggingen av smarte byer. FARAs teknologiske løsninger bidrar til å forbedre tilbudet og gjør kollektivtransport til et mer attraktivt reisealternativ. Dette er helt essensielt for Norges reise mot smartere og grønnere byer.”

FARAs tekniske løsning er blant annet implementert i Oulu, Finland hvor skjermer på 41 busstopp viser detaljert reiseinformasjon om 140 busser til de reisende. FARAs teknologi sender i tillegg oppdatert status på bussenes geografiske posisjon hvert sekund til passasjerenes apper og alle relevante myndigheter, samt gir bussene prioritet i lyskryss for økt punktlighet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.