Nettbuss må tilbakebetale 5 millioner

Nettbuss og Aust-Agder Fylkeskommune kom frem til forlik hvor busselskapet tilbakebetaler 5 millioner i ulovlig mottatt statsstøtte.

Aust-Agder fylkeskommune mente at de hadde utbetalt for mye i støtte for busskjøring. Etter en gjennomgang av kjørelister, viste det seg at de hadde innraportert for mange kilometer. Noen skoleruter ble innmeldt som kjøring syv dager i uken.

Dermed krevde fylkeskommunen tilbakebetalt denne støtten. Saken ble klaget inn og ble også behandlet av ESA. ESA mente i deres vedtak at Aust-Agder fylkeskommune hadde utbetalt opp mot 80 millioner i for mye støtte over en periode på ti år.

Dermed havnet saken igjen på bordet og forleden ble det enighet om forlik på fem millioner kroner med renter. Saken er dermed avsluttet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.