På vei mot kontantfrie busser i Oslo?

De største byene og tettstedene i Akershus har nå et kollektivtilbud med hyppige bussavganger på samme nivå som en storby, og flere vil få det i årene som kommer. Ruter sine passasjerer stiller større krav til forutsigbarhet og punktlighet. Som et ledd i dette har Ruter jobbet lenge for å redusere billettsalget om bord. Som et steg i rettning av kontantfrie busser, så innføres det nå ombordtillegg for kjøp av billett ombord i bussen.

Fra 31. januar innføres ombordtillegg for voksenbilletter i Akershus. Barn/honnør-billett i Akershus har fortsatt unntak fra dette.

– Som voksen bør du derfor kjøpe billett før du går om bord; dette bidrar til kortere opphold på holdeplassen, at passasjerene kommer raskere frem, et mer enhetlig prissystem, og en sikrere hverdag for førerne, skriver Ruter i en pressemeldinge i dag.

Samme dato så blir det ikke lenger mulig å kjøpe billett ombord i trikkene i Oslo. Dette som et forsøk på å se om de neste trikkene kan bestilles med anderledes førerkabin der det ikke er billettluke.

– Kundene våre stiller krav til et effektivt og pålitelig reisetilbud. Vi tror tiden er moden for å begrense billettsalg om bord ytterligere. 90 prosent av de som reiser i Akershus kjøper allerede billetten på forhånd, og reiser enten med reisekort eller mobilapp. Ruter vil bruke tiden frem til 31. januar til å hjelpe de øvrige kundene med å ta i bruk enten reisekort eller mobilbillett. Vi kommer til å ha informasjonskampanje i forkant, og rundt 31. januar vil vi også være ute og hjelpe folk som har behov for ekstra informasjon, sier Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Når som få som en av ti betaler ombord i bussen er det kanskje mulig å få bort kontantene på bussene, slik både sjåfører og sjåførorganisasjonene kjemper for. Oslo har hatt ombordtillegg siden 2003, mens reisende fra Oslo til Akershus har hatt ombordtillegg siden 2012.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.