Nettbuss AS signerte avtale med Ruter AS

Mellom 25.000 og 35.000 reisende tar linje 838 mellom Årnes og Gardermoen hver måned. I dag tegnet Nettbuss AS prisavtale på denne ruten, slik at Ruter AS sine kunder kan benytte billetten sin også på line 838.

Ruter har i dag ikke et eget tilbud på hele strekningen, som blir betjent av TimeBussen (linje 838) som drives av Nettbuss på kommersielt grunnlag. Ruter har en prisavtale med Nettbuss som gjør at Ruters kunder kan benytte tilbudet med Ruters billetter.

Prisavtalen vil bli erstattet av et tilbud som organiseres gjennom kjøp av busstjenester etter anbudskonkurranse. Oppdraget vil vare fra 1. mars 2016 til en nærmere avtalt dato i juni 2019.

Tilbudet vil gi sikkerhet for at passasjertransporten blir levert på en måte som dekker Ruters behov allerede fra 1. mars 2016.
Linjen har et sted mellom 25.000 og 35.000 reisende i måneden og er en av Ruters minste busskontrakter til en verdi av ca. 13 millioner kroner årlig.

 

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.