Norgesbuss vant Nittedalskontrakt

Nittedals befolkning blir snart kjent med Norgesbuss. I dag ble det offesielt klar at det er Norgesbuss som overtar Nittedalskontraken. 19 nye busser og overgang til HVO som fornybart drivstoff allerede i juni i år, sikrer et miljøvennlig og godt ruteopplegg for befolkningen i Nittedal.

– Det aller viktigste for miljøet er at folk velger å reise kollektivt. Når vi kan tilby et attraktivt ruteopplegg med busser som kjører på bærekraftig biodiesel (HVO), er miljøbidraget betydelig. All kollektivtransport i hovedstadsområdet skal bruke kun fornybar energi i 2020, og Norgesbuss bidrar til å vi kan nå denne ambisiøse målsettingen ved å gi et enda mer miljøvennlig og robust tilbud til kundene, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Avtalen mellom Ruter As og Norgesbuss As er verdt 52,4 millioner kroner i året og varer fram til juni 2018, med mulighet for ett års forlengelse. Kontraktsperioden er uvanlig kort. Bakgrunnen for det er den store omleggingen Ruter har satt i gang for å kunne fase ut alt fossilt drivstoff fra 2020. Ruter er opptatt av å fase inn de langsiktige gode løsningene raskest mulig, og bærekraftig biodiesel blir en viktig mellomløsning for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Fra 2020 begynner utrullingen av elektriske busser.

Norgesbuss skal i alt bruke 32 busser, hvorav 16 ordinære busser og tre minibusser er helt nye. Av de siste 13 bussene er ni brukte busser som overtas fra dagens operatør Nettbuss, mens ni busser disponeres av Norgesbuss fra før.

HVO på bussene om vinteren
Tre av de nye bussene skal leveres av Solaris og er 8.9 meter Alpino, mens MAN skal levere 15 meter Lion’s City. Samtlige busser vil kjøre på fornybar biodiesel, og da på såkalt Hydrogenererte Vegitabilske Oljer (HVO) om vinteren. Dette er et drivstoff som har omtrent samme vinteregenskaper som konvensjonell diesel og gir store reduksjoner i CO2-utslipp.

HVO er en ny syntetisk biodieselvariant som først de siste månedene har blitt tilgjengelig i denne regionen. Fordelen med HVO er at den kan tas i bruk på ordinære dieselmotorer uten noen form for tilpasning av motorene.

Bussene skal også benytte B100 biodiesel, noe som ikke alle bussleverandører kan levere. Dette er et drivstoff som krever spesielt tett serviceintervall og sterkere komponenter i motor.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.