Gratis å kjøre buss i Tromsø på fredag

Som et strakstiltak for å få ned forurensingen i nordens paris, Tromsø, så blir det nå gratis å kjøre buss på fredag. Kommunen vil refundere bussbilletten i ettertid.

– Dette blir interessant. Fremfor å straks gripe til avgifter og forbud, så prøver man her å spille på lag med innbyggerne. Positivt. Nå bør man kjenne som besøkelsestid, slik at ikke forbudslinjen velges neste gang, skriver Semferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på sin facebookprofil.

Han har tro på at de fleste som har mulighet til å velge bussen, gjør nettopp dette på fredag. Tilbudet er et forsøk på å begrense den dårlige luftkvaliteten byen sliter med på kalde vinterdager.

DSC_2493– Enkelte hevder det kun er fotgjengere og syklister som vil benytte seg av dette tilbudet (hvor mange syklister er det egentlig i Tromsø i minus 10-15 grader?). Jeg holder en knapp på at også en del bilister velger å reise gratis buss, og derved bidrar til bedre luftkvalitet, skriver Solvik-Olsen.

Ragni Løkholm Ramberg sier til avisa NRK at kommunen vil ta regningen denne dagen for å få ned antall personbiler i sentrumsgatene.

– Nå er det viktig at vi får ned antall biler som beveger seg i sentrumsgatene. Det sier byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg. Derfor tar kommunen regninga for busspassasjerene fredag.

Hun og mange andre mener det er alt for mange som benytter seg av privatbilen i byens sentrum og dette igjen er med å gjøre byluften dårlig, om ikke direkte helsefarlig.

Samferdselssjefen mener dette er et godt tiltak og håper så mange som mulig benytter seg av denne muligheten for å få refundert bussbilletten.

Reagerer på «gratis buss»
Flere i bussbransjen har torsdag kveld reagert på at det må løses billett for så få denne refundert av kommenen. Busstransporten i Tromsø er organisert av Troms fylkeskommune, mens det er Tromsø kommune som vil betale for busstransporten. Noen direkte kobling mellom kommune og fylkeskommune er ikke på plass.

Ikke gratis buss, bare løgn.du må betale først så mener de gratis buss er at du må selv innkreve dette bussbeløpet på den aktuelle bussturen selv fra Tromsø kommune, da koster dette deg porto og eventuelt busstur og levere inn kravet på denne aktuelle bussturen, å den ekstra bussturen du tar til Tromsø kommune får du ikke dekket, skriver en facebookfølger av Bussmagasinet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.