400 millioner til belønningsordningen

– Regjeringen vil styrke kollektivtransporten i byene for å gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle reisende. Sammen med Venstre og KrF har vi økt bevilgningene til belønningsordningen for kollektivtransport, og vi inviterer nå storbyområdene til å konkurrere om 400 millioner kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Gjennom budsjettavtalen med V og KrF i forbindelse med statsbudsjettet, ble ordningen tilført 275 millioner kroner ekstra. Bevilgningen ble dermed økt til 1 380 millioner kroner. Dette er rundt 40 prosent høyere enn opprinnelig planlagt i Nasjonal transportplan.

– Folk trenger effektive transportløsninger som er gode alternativer til privatbil på hverdagsreisene. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport skal bidra til å finansiere tiltak som stimulerer til bedre fremkommelighet, miljø og helse.

Ni storbyområder – 400 millioner kroner
For 2016 er det 400 millioner kroner av midlene som ikke er fordelt. Nå inviterer Samferdselsdepartementet ni byområder til å komme med forslag til hvordan disse midlene kan anvendes.

– Midlene vil fordeles til de byområdene hvor pengene gir størst nytte. Det er de største byområdene som har de største utfordringene, og de får derfor en forholdsvis større del av den økte rammen, sier samferdselsministeren.

Det er disse byområdene som kan få midler fra ordningen: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glommaregionen, Skien/Porsgrunn og Tromsø.

Samferdselsdepartementet har i 2016 fireårige avtaler med Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glommaregionen, Skien/Porsgrunn og Tromsø.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.