Øyfergene i Oslo går på HVO

Øybåtene som trafikkerer øyperlene i indre Oslofjord er de første passasjerfergene i verden som kjører på bærekraftig biodrivstoff. Dette gir en kraftig reduksjon i skadelige utslipp, og Oslo-Fergenes erfaringer etter en måneds drift er gode.

Ruter har på vegne av sine eiere store miljøambisjoner, og i 2020 skal all kollektivtransport i Oslo og Akershus kun kjøre på fornybar energi. Dette er rundt fem år tidligere enn andre byer i Europa, og det er avgjørende at markedet kan levere bærekraftig drivstoff og infrastruktur som fungerer optimalt. Den fornybare dieselen som øybåtene benytter, viser at det nå åpner seg nye muligheter i markedet, som gir god drahjelp for å nå målet.

Kun fornybar energi
¬– Vi skal være med å drive teknologiutviklingen, og initiativet fra Oslo-Fergene, som de første i verden til å ta i bruk bærekraftig biodrivstoff på båtene sine, er gledelig. Det er helt i tråd med våre planer om å få alle båter og busser over på fornybar energi i løpet av de neste fire årene. Det er ambisiøst, men vi skal lykkes sammen med våre endringsorienterte operatører, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

I desember 2015 tok Oslo-Fergene i bruk fornybar diesel fra Eco-1 på øybåtene i ordinær drift, som de første passasjerfergene i verden. I følge leverandøren er dette et fullstendig fornybart drivstoff, basert på hydrogenererte vegetabilske oljer (HVO). Dette fornybare drivstoffet gir betydelig reduserte klimagassutslipp, og reduserer også de lokale utslippene av skadelige partikler og nitrogenoksider.

Vil halvere utslippene med fornybart biodrivstoff
– Oslo-Fergene har benyttet fornybar diesel i en måneds tid, og erfaringene så langt er gode. Det kan virke som at båtene bruker noe mindre drivstoff enn med ordinær diesel, og motorene går like klokkerent som før. Våre beregninger viser at utslippene nesten vil halveres ved å gå over til fornybar diesel. Vi følger nøye med på teknologiutviklingen, og hva som er tilgjengelig i markedet, forteller daglig leder i Oslo-Fergene Pål Ruud.

Også på buss vil bærekraftig biodrivstoff tas i bruk, som en viktig mellomløsning for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. En kombinasjon av biodrivstoff og elektrisk drift skal gjøre kollektivtransporten i hovedstadsområdet fornybar. Den skinnegående kollektivtransporten har i flere år kjørt på strøm med opprinnelsesgaranti.

– På vegne av byens befolkning og tilreisende har jeg et forsett om at både luften og havnebassenget i byen vår skal være ren. Nå har vi de første passasjerfergene i verden som kjører på fornybar diesel. Det er et steg i riktig retning og et av mange bidrag for å redusere klimagassutslippene i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

Foto: Øystein Dahl Johansen/Ruter

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.