Bruk kjettinger riktig

Vinteren kommer like overraskende på hvert år. Og mange kjører rundt uten de riktige kunnskapene på bruk og montering av kjettinger på bussene. Feil bruk kan gi store skader på karrosseri eller at den kiler seg mellom tvillinghjulene.

Hjulkjettinger er spesialherdet for sitt formål. Denne herfingen medfører at kjettingen er hgar og sprø sammenlignet med andre typer kjettinger, som for eksempel løftekjettinger. Ved høye belastninger vil hjulkjettingen plutselig knekke og metallbiter kan fyke løs. Det er forbudt å benytte hjulkjettinger til andre formål enn det dem er laget til. Tauing, surring og løfing må en ikke bruke hjulkjettinger til.

Riktig bruk
Når kjettingen er lagt riktig på, skal en kjøre noen meter og etterstramme. Etterstramming skal også skje underveis ved behov. Veigrepet er alltid sterkt redusert når en benytter hjulkjettinger. Derfor kreves det at en kjører med omtanke og at en aldri overstiger 50km/t når en benytter kjettinger på hjulene. Om en øker farten kan en både miste veigrep og kjettingene kan knekke. Dette kan igjen gjøre stor skade på kjøretøy eller treffe andre kjøretøy eller mennesker.

Det er viktig å huske på noen tommelfingerregler når en skal legge på hjulkjettinger. Legg på kjettinger når det oppstår vanskelige kjøreforhold og alltid før kjøretøyet står fast i snøen, eller i bakken. Hjulkjettinger er ikke konstruert for å spinne et kjøretøy ut av fastlåste situvasjoner, men å motvirke at slike situvasjoner oppstår. Er det feil eller andre defekter på kjettingene, så skal de ikke brukes, men erstattes med nye.

En stram kjetting vil «rulle» langs veien. En slakk kjetting slamrer av sted fordi slakken foran hjulet gjør at den treffer veibanen med omtrent 90 grader. I sammenheng med øket fart vil derfor en slakk kjetting få en ekstra påkjenning. Når farten øker, så øker også slitasjen. En tynn og stram kjetting vil derfor bli utsatt for de laveste påkjenningene. Tykke kjettinger har derimot lengre levetid og bedre grep, dersom en benytter de riktig.

Alle brudd på kjettingene skal repareres eller skiftes ut umiddelbart. Kjøring med ødelagte kjettinger vil føre til videre ødeleggelse av kjettingen og kan påføre skade på kjøretøy. I værste konsekvens kan dette føre til personskade.

Veigrep:
På bar asfalt: Kettinger på bar asfalt vil ødelegge kjøretøyets veigrep. Man bør ikke kjøre med kjettinger på bar asfalt.

Hard is: Det er meget vanskelig å få godt veigrep på hard is uansett hvilket hjelpemiddel en benytter. Man får best grep med en kjetting som ikke har for mye stål i bakken. Noen kjettinger kan under uheldige forhold virke nærmest som meier på hard is og stor forsiktighet må utvises.

Bløt is: Våt is som er i ferd med å tine. På bløt is vil man normalt ha betydelig hjelp av en god kjetting.

Snøføre og Søle: De fleste kjettinger er perfekte hjelpemidler på snødekte og sleipe udnerlag. Hvor grov kjettingen er, vil avgjøre hvor godt den griper på løst underlag.

Kilde: Trygg Nøsted Kjetting ASTom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.