Overlatt til seg selv

Selv med det reduserte passasjerantallet de siste ukene har mange sjåfører opplevd overfylte busser. I en ny undersøkelse svarer 2 av 3 bussjåfører at de er overlatt til seg selv eller ikke vet hva de skal gjøre dersom det er for mange passasjerer på bussen eller at passasjerene ignorerer smittevernrådene.

I en fersk undersøkelse blant bussjåfører i Norge svarer en av seks at de har opplevd situasjoner med utagerende passasjerer som også bryter myndighetenes koronaråd på bussen. 27,75% har opplevd flere passasjerer på bussen enn det som er anbefalt.

Neste uke starter skolekjøring opp igjen i landet. Selv etter mer enn fem uker med Korona-kjøring er rutinene fortsatt ikke på plass i mange busselskaper. I undersøkelsen svarer 38,99% av sjåførene at de er overlatt til seg selv dersom det oppstår situasjoner på bussen som for mange passasjerer, passasjer som ikke overholder smittevernrådene eller liknende. Ytterligere 1 av 4 (24,78%) bussjåfører svarer at de ikke vet hva de skal gjøre dersom det oppstår slike situasjoner.

Hårreisende

Generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud er bekymret for at busselskapene er for dårlig forberedt til å takle oppstarten av skolekjøringen.

– Bare det at en av fire sjåfører ikke har fått nok informasjon om hvordan de takler vanskelige nye situasjoner under en pandemi er hårreisende. Når mange busselskaper heller ikke ser ut til å ha innført ekstra bistand for sjåførene i slike situasjoner mener jeg de forsømmer ansvaret sitt. Dette skulle allerede vært på plass, vi er langt på overtid for å kunne møte neste ukes utfordringer på en forsvarlig måte, uttaler Jensrud.

– Disse svarene viser at vi allerede er i en situasjon der bussjåfører har behov for retningslinjer og bistand. Vi må hindre at kollektivtransporten blir verstingen i kampen mot covid-19-viruset, fortsetter Jensrud.

Savner beskyttende tiltak for sjåføren

26,7% av bussjåførene svarer at rutinene for vask/hygiene ved sjåførbytte ikke fungerer bra. 18,4% er ikke fornøyd med arbeidsgivers tilretteleggelse for at sjåførene skal føle seg trygg på å unngå smitte på jobb.

– Her er det lokale variasjoner. Noen selskaper er gode og andre har for dårlige tiltak. De vanligste tilbakemeldingene vi får fra sjåførene rundt dette er mangel på antibac og hygieneprodukter generelt, ønske om pleksiglass ved sjåførhytten, mangel på tid lagt inn til nye hygiene-rutiner ved overtakelse av buss og ulik praksis på vask og desinfeksjon av bussen. Bussjåførene er blant gruppene som er utpekt som samfunnskritiske og de er viktige for at samfunnet skal gå rundt. Da skulle det bare mangle at de også fikk noen flere beskyttende tiltak enn et sperrebånd på rad to, avslutter Jensrud.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utarbeidet og gjennomført elektronisk i samarbeid med Netigate, blant de av Yrkestrafikkforbundets medlemmer som er bussjåfører og som har fraktet passasjerer med buss de siste fire ukene. Rundt 900 bussjåfører besvarte undersøkelsen i perioden 16. – 20. april. Yrkestrafikkforbundet (YTF) er den arbeidstakerorganisasjonen som organiserer flest bussjåfører i Norge.

Svarene representerer de bussjåførene som har svart hhv 1 og 2 eller 4 og 5 på en skala fra 1 til 5 der 1 er «helt uenig» og 5 er «helt enig» på alle spørsmålene unntatt spørsmål om rutiner som var et flervalgspørsmål. «Vet ikke» var også et svaralternativ.