Oslos bussruter sterkt berørt etter britisk Corona-smitte

Torsdag kveld 4. februar har det blitt påvist britisk Covid-19-smitte hos en ansatt ved Furubakken bussanlegg i Bærum. Fredag ble det klart at det er funnet smitte hos 10 ansatte. Alle linjene var igjen i rute på ettermiddagen 5. februar.

Som følge av dette må omkring 250 ansatte ved bussanlegget testes for smitte. Ingen bussjåfører tilknyttet Furubakken bussanlegg får kjøre før de har avlagt negativt prøvesvar.

Hurtigtesting av bussjåfører ved anlegget startet torsdag i kveld. Testing av sjåfører vil fortsette fortløpende fredag morgen.

Konsekvenser for kollektivtrafikken

Mens bussjåførene smittetestes vil et antall busslinjer i Oslo vest og Bærum måtte innstilles. Busslinjer som er innstilt fra morgenen fredag 5. februar er:

 • Linje 40
 • Linje 41
 • Linje 45
 • Linje 48
 • Linje 130
 • Linje 140
 • Linje 140e Hosle – Nationaltheatret
 • Linje 145
 • Linje 235

I tillegg vil følgende busslinjer driftes med redusert kapasitet:

 • Linje 46 (Lavere avgangsfrekvens)
 • Linje 220 (Lavere avgangsfrekvens)
 • Linje 230 (Ingen drift mellom stoppestedene Ila og Fossum)

Berørte busslinjer vil fortløpende settes i full drift igjen utover dagen, etterhvert som sjåfører blir tilgjengelige til å betjene dem. For oppdatert informasjon om hvilke busslinjer som til enhver tid er innstilte og reduserte, se driftsmeldinger i RuterReise-appen og i reiseplanleggeren på Ruter.no.

På ettermiddagen 5. februar var alle linjene i rute igjen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.