Oslo mister enda flere bussparkeringer

I dag ble bussparkeringen bak havnelageret/Skippergaten stengt. Da forsvant den eneste tur- og ekspressbussparkeringen som ikke hadde noen begrensninger.

«Oslo er håpløs å få parkert buss i», skriver sjåfører på ulike sosiale medier. Og fra i dag har det blitt enda verre med å få parkert buss i Oslo.

Parkeringen for tur- og ekspressbusser bak Havnelageret langs Skippergaten ble stengt i dag. Det skal bygges på tomten og avtalen Bymiljøetaten har hatt er gått ut. Skiltene forsvant for en tid siden og bussene som stod igjen på tomten fikk lapp hvor det kom frem at tomten er stengt av fra og med 15. Juni.

«Det er riktig at tillatelsen som Bymiljøetaten hadde på tomten har opphørt og at det ikke lenger er lov å parkere buss der, sier Madelen hos Bymiljøetaten i Oslo.

Igjen står byen med to steder å parkere tur- og ekspressbuss på kommunens tomt.

Fillipstadveien 2 har en begrensning på maksimalt to timer. Og Kongensgate har begrenset parkering til maksimalt 24 timer.

Kjøremønster for turistbusser er:
Av- og påstigning for turistbusser skal skje i Haakon VIIs gate i vest, og lengst sør i Kongens gate i øst.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.