Blir det bare en flopp?

Stavanger kommune slo virkelig til med en gladnyhet for alle innbyggerne for noen uker siden med gratis buss i et helt år. Nå kan det hele ende med en gigantregning eller rett og slett en flopp.

Gratis kollektivtilbud er ikke noe nytt. Flere land og byer har allerede tilbudet både for innbyggere og andre steder også for tilreisende. Resultatet har vært variabelt, men stort sett godt. Luxenburg har hatt gratis kollektivtilbud lenge og dette gjelder for alle. I Estland er det byen Tallinn som har gratis kollektivtilbud og også her er tilbakemeldingene gode.

Faktum er at et gratis tilbud til kommunens innbyggere er ikke gratis. Tilbudet må betales på en eller annen måte. Og i Stavanger så har politikere lagt 200 millioner kroner på bordet. Dette mente de burde holde for å gjennomføre et helt år med gratis kollektivtilbud for kommunens innbyggere.

– Med en ramme på 200 millioner kroner, vil ordningen virke i 4–5 måneder i 2023. Venstre mener at det er utrolig dårlig planlagt fra flertallets side, og løsningen Kommunedirektøren legger opp til er veldig byråkratisk, sier Mette Vabø (V) som stemte for forslaget i kommunestyret i mai til Dagsavisen.

Men regnestykket vil ikke gå opp før en regner inn alle sparte utgifter. Og da er ikke et års prøveprosjekt nok. Og heller ikke systemet de legger opp til.

Kommunens innbyggere skal via «min side» på kommunens nettside bestille billetten. Denne vil komme med en forsinkelse da den må genereres manualt. Dette gir kommunen ekstra arbeidsoppgaver og kostnader.

Det er først når det administrative blir redusert, når en kan se at veivedlikeholdet kan reduseres ved at færre biler kjører der, og en regner inn miljøgevinster i kroner og ører at en kan si en nærmere seg null i ekstra utgifter. Og for å komme i null, må en også legge inn at alle betaler en liten andel gjennom skatteseddelen.

Uansett bør en se på prosjektet i Stavanger som et «godt ment» forsøk. Det burde kommet fra fylket og vært en del av et Kolumbus-prosjekt for å kunne fungere optimalt.

I tillegg kunne det vært enklere å tiltrekke seg flere passasjerer med å tilby billetter til 10-kroner via Kolumbus appen. Dette har også hatt stor effekt de stedene dette har blitt testet ut.

Så da blir det igjen et spørsmål om dette forsøket fra politikere i Stavanger går inn i historiebøkene som et tapsprosjekt.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.