Batterielektriske busser mest energieffektive

Ikke noe slår batterielektriske busser når det gjelder energieffektiv drift, slås det fast i en rapport med det omfattende navnet Low-Emission Bus Scheme Monitoring Report som er utarbeidet for Department of Transport i Storbritannia.

Rapporten slår fast at batterielektriske busser er 70 prosent mer effektive enn rene dieselbusser (Euro VI). Busser med hydrogendrevne brenselceller er 58 prosent mer energieffektive og dieselhybride busser 15 til 37 prosent mer effektive en rene dieselbusser. Hva så med gass (CNG)? Jo, de har en noe dårligere effektivitet enn dieselbusser.

Dieselmotor

Dermed har en offentlig rapport slått fast det man egentlig har visst de senere årene, og det med tall det går an å forholde seg til. Moderne dieselmotorer regnes for å være de mest effektive forbrenningsmotorene. De har likevel en effektivitet som ikke når særlig langt over 40 prosent. Over halvparten av energien går med til å produsere overskuddsvarme som må ledes bort fra kjøretøyet. Noe av overskuddsvarmen kan riktignok benyttes til å varme opp interiøret, men ellers er det snakk om «å fyre for kråka», for å bruke et gammelt uttrykk. Fordelen med dieselmotoren er først og fremst enkel og rask tanking nær sagt over alt.

Batterielektrisk

I et batterielektrisk kjøretøy er det så godt som ingen overskuddsvarme å lede bort, samtidig som en langt enklere motorkonstruksjon sørger for mindre friksjonstap. Ulempen er at energien lagret i batteriet også må brukes til å varme opp eller kjøle ned interiøret, alt etter årstiden. Likevel kommer batterielektrisk drift veldig gunstig ut energimessig. Ulempen med batterielektrisk drift er begrenset rekkevidde og lang ladetid.

Brenselceller

Brenselcellebusser er også elektriske, men strømmen produseres via en omvei som heter hydrogen. Det er relativt energikrevende å produsere hydrogen, og i tillegg skjer et energitap i brenselcellen. Fordelene ligger i større rekkevidde og tanking som er vesentlig raskere enn å lade strøm fra kontakt.

Dieselhybride

At dieselhybride busser kommer bedre ut energimessig enn rene dieselbusser, er innlysende, ettersom bremseenergien blir omdannet til strøm som kan hjelpe dieselmotoren med fremdrift.

Gass

En gassmotor brenner drivstoffet som en bensinmotor (med tennplugger) som i seg selv er mindre effektiv enn dieselmotoren. Derfor kommer denne motortypen litt dårligere ut enn diesel. Fordelen er at det er rikelig tilgang på naturgass, og hvis man benytter biogass, er utslippene veldig små.

Utslipp

I Rapporten opereres det med at elektriske busser har 70 prosent lavere utslipp av drivhusgasser enn dieselbusser. Her må man holde tunga rett i munnen. Elektriske busser har jo ingen lokale utslipp, men i rapporten opereres det med energibruk fra «Well to Wheel», altså hele energikretsløpet. Når rapporten sier 70 prosent lavere utslipp, så gjelder det strøm slik den produseres i Storbritannia hvor deler av strømproduksjonen skjer ved hjelp av fossile energikilder. Ved bruk av fornybare kilder, som vann-, vind og solkraft er de totale utslippene fra elektriske kjøretøy tilnærmet null.

Neppe Euro 7 i bybusser

Mye tyder på at forbrenningsmotoren snart har utspilt sin rolle i bybusser. På nylig avsluttede UITP Global Public Transport Summit 2023 i Barcelona var det visstnok en eneste buss med forbrenningsmotor, og det var en gassbuss. De fleste bussene som ble vist, var batterielektriske, for uten at det var noen innslag av brenselceller, enten som ren strømprodusent ombord eller som rekkeviddeforlenger i en ellers batterielektrisk buss.

Flere produsenter, nå sist MAN, har proklamert at det ikke vil komme bybusser som vil tilfredsstille de kravene EU-kommisjonen har foreslått som Euro VII.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.