Oppsiktsvekkende opplysninger om Tretten bru

15. august i fjor kollapset Tretten bru over Lågen og E6 i Gudbrandsdalen med to biler oppå, til alt hell uten personskader. Nå nesten ett år etterpå fremkommer oppsiktsvekkende opplysninger om bruas beskaffenhet.

Det var først Aftenposten som brakte opplysningen om bruas dårlige beskaffenhet. Korrespondanse Aftenposten har fått tilgang til, viser at norske myndigheter visste at brua knapt nok kunne bære egen vekt seks år får brukollapsen. I 2016 skriver nemlig Statens Vegvesen til Vegdirektoratet at det er funnet store svakheter ved brua. Vegvesenet anbefalte at brua burde forsterkes i skjøtene, men det ble aldri gjort.

Vegdirektoratet har så langt ikke ønsket å uttale seg, men omtaler brevet som en kladd eller et notat. Videre henviser direktoratet til en kommende rapport fra Statens havarikommisjon for transport.

Tretten bru var bygd etter samme prinsipp som Perkolo bru over E6 ved Sjoa lenger nord i Gudbrandsdalen. Den kollapset nettopp i 2016 da en tømmerbil kjørte over. Likevel har altså ikke alarmklokkene i tilstrekkelig grad ringt hos ansvarlige myndigheter.

Ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli, forteller at han er sjokkert og overrasket til avisen GD. – Dette må jo være en stor svikt i rutinene hos Vegdirektoratet, sier Midtmageli. Han mener brua kunne ha kollapset når som helst. Og det kunne gått mye verre. Det er normalt mye trafikk over brua og også på E6 som går under den.

Aud Hove, fylkesordfører i Innlandet, mener alarmen burde gått allerede i 2016. – Vi vil vite hva som har skjedd og hvor det har sviktet. At en slik beskjed ikke har blitt formidlet videre må kalles en svikt, sier Hove og legger til at ingen på samferdselsavdelingen i fylket kjente til saken før Aftenpostens avsløring.

Bussmagasinet.no fordeler ikke skyld, men det er på sin plass å stille et par spårsmål:

– Hvorfor reagerte ikke Vegdirektoratet på henvendelsen fra Vegvesenet – uavhengig av hvilken form den kom i?

– Hvorfor purret ikke Vegvesenet på et svar på en så alvorlig henvendelse?

(Illustrasjonen er faksimile fra avisen GD etter brukollapsen i fjor)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.