BMW skal transportere ansatte elektrisk

Tyske BMW Group har sitt eget nettverk av pendlerbusser. I september setter selskapet i drift sin første elbuss.

BMW-fabrikkene i Regensburg og Wackerdorf har egne pendlerbusser for sine ansatte. Dette har selskapet gjort for å redusere bruk av personbiler til og fra arbeid og dermed spare miljøet. Fabrikkene har rundt 9000 medarbeidere, og det er flere enn 2000 av disse som transporteres på denne måten. Bussnettverket omfatter 36 forskjellige ruter som dekker 553 holdeplasser. De med lengst reisevei bor så mye som 110 km fra arbeidsplassen.

BMW kommer etter hvert å skifte ut store deler av sin bussflåte med elbusser. Selskapet er en av de europeiske bilfabrikkene som har kommet lengst når det gjelder å gå over til produksjon av elbiler. BMW vil gjerne styrke sin elektriske profil gjennom å erstatte bussparken med elbusser etter hvert som kjøretøyene er modne for utskifting.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.