Ønskjer strengare utsleppskrav for tungtransport

– Skal vi redusere klimagassutsleppa, er godt samarbeid mellom europeiske land særleg viktig. I samferdselssektoren er potensialet for klimakutt størst i vegtrafikken. Vi er difor positive til at EU no òg tar initiativ til å gjere tungtransporten grøn. Men det er naudsynt med høgare fart i klimakampen. Vi er i verdstoppen i bruk av elbil, og har sjølvsagt høge ambisjonar når det klimavennleg tungtrafikk også, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsminister Nygård skal 27. og 28. februar delta på EUs uoffisielle ministermøte i Stockholm.

Vil ta til orde for strengare krav enn Europakommisjonen foreslår
På programmet står mellom anna strengare utsleppskrav frå vegtransporten. Tidlegare har EU innført regelverk som i praksis betyr at ingen nye person- og varebilar med forbrenningsmotorar kjem til å bli kjøpt etter 2035. Europakommisjonen presenterte 14. februar i år eit nytt framlegg om CO2-standardarer for tunge køyretøy. Framlegget går mellom anna ut på at alle bybussar skal bruke nullutsleppsteknologi frå 2030, medan klimagassutsleppa frå tunge køyretøy skal vere redusert med 90 prosent frå 2040 samanlikna med 1990-nivået.

– Eg er positiv til at EU går inn for at alle nye bilar og bybussar i Europa skal vere utsleppsfrie om drygt ti år. Men framlegget om 90 prosent utslseppsreduksjon for tungtransporten frå 2040 er ikkje offensivt nok for oss. Eg vil ta til orde for at alle nye tunge køyretøy som regelverket gjeld, skal være nullutsleppskøyretøy seinast frå 2040. Det er etter mi meining naudsynt for å nå målet om klimanøytralitet i 2050, seier samferdselsministeren.

Som delmål har Europakommisjonen foreslått å redusere klimagassutsleppa frå tungtransport med 45 prosent frå 2030 samanlikna med 1990-nivået. Samferdselsminister Nygård vil på ministermøtet ta til orde for å auke reduksjonen – til 50 prosent i 2030.  

Oslo 14.oktober 2021: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (48), tidligere ordfører i Fredrikstad. Medlem av sentralstyret til Arbeiderpartiet og valgt inn på Stortinget ved årets valg. Mottar nøkler fra Knut Arild Hareide. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Setter du pris på denne artikkelen? Bussmagasinet trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 130557 bank 6311.08.02449eller PayPal

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.