Ønsker en mer standard buss

Innen kort tid er høringsutkastet til en Norsk busstandard klar. En stor gruppe med fagfolk har i lengre tid jobbet tett sammen for å få utformet et verktøy for fremtidig bussinnkjøp.

Monica Mæland hos Nærings- og Fiskeridepartementet sendte i 2014 ut et skriv til alle offentlige innkjøpere med oppmoding til å velge mer standard løsninger for å unngå å begrense antall tilbyder eller skape en unødvendig høy innkjøpspris.

Denne anmodningen ser det i dag ut til at kun et fåtall kollektivselskaper har fulgt opp. Mange bussanbud er fremdeles så detaljstyrte når det kommer til spesifikasjon at det begrenser antall leverandører.

Standard Norge fikk støtte av Enova for å jobbe med en Norsk Standard for rutebuss i Norge. 30 fagpersoner fra leverandører, kollektivselskaper, busselskaper og interesseorganisasjoner ble samlet og startet på det omfattende arbeidet med å utarbeide høringsutkastet som innen kort tid er klart.

– Vi hadde i 2015 fem gode samlinger og dette fortsatte inn i 2016 hvor antall samlinger ble hele åtte. Antall fagpersoner er i dag 15 fordelt på ulike grupper. Det er noen som har sett på sikkerhet, andre på førerplass og miljø med mer, forklarer prosjektleder, Lars Erik Jensen hos Standard Norge.

Han forteller om en noe krevende oppstart hvor en av de inviterte partene selv jobbet med en egen busstandard.

– Vi brukte nok litt mye tid i oppstarten på å vente på dette kollektivselskapet, som siden viste seg å selv jobbe med en busstandard de ønsket å innføre i de nordiske landene. Men i dag ser en at denne ikke har blitt mye brukt av andre enn dette kollektivselskapet. Vi valgte derfor å kjøre vårt planlagte løp og nå er vi straks i mål, forteller Jensen.

Sammen med fagpersonene har de sett hva som finnes av bussdirektiver og i tillegg har de lest seg opp på den svenske standarden som har blitt godt etablert i Sverige. «Buss 2014» er utarbeidet av den svenske bussbransjen sammen med selskaper og leverandører.

– Vi har sett at vi kan flette sammen vårt arbeid og «Buss 2014». Dette vil kunne bli en felles standard for både Norge, Sverige, Danmark og Finland. Dette er en jobb vi vil påbegynne like etter høringsrunden nå i vinter, sier Jensen og ser frem til gode innspill fra hele bransjen.

Men tilbake til brevet fra Nærings- og Fiskeridepartementet fra 2014. Et godt formulert brev hvor kollektivselskapene blir rådet til å ikke gjøre anskaffelsesprosessen mer ressurskrevende enn nødvendig. Verken for kollektivselskap eller leverandør.

Dette innebærer blant annet at en ikke skal stille strengere kvalifikasjonskrav eller kreve mer dokumentasjon enn nødvendig. Hvis en stiller unødvendig stenge krav kan en lett utelukke leverandører til konkurransen. Konkurransen kan også bli unødvendig kostbar for både skattebetaler og leverandører.

Videre kan omfattende krav lett bli en uforholdsmessig stor byrde, særlig for mindre leverandører. For å sikre at konkurransen om offentlige kontrakter skjer på best mulig måte er det viktig at de kontraktene inneholder balanserte vilkår.

En ubalanse kan skape problemer for leverandør og dermed risikere store økonomiske tap eller i verste fall konkurs for vedkommende. Gjenkjøpsavtaler og andre avtaler må være så riktige og så balanserte som mulig.

Det er her den nye norske standarden vil kunne hjelpe til, om den blir brukt. Allerede i dag ser en at flere har brukt utdrag fra den nye standarden ved utlysning av bussanbud. Men veien frem til at alle benytter den er lang.

– Vi må gå bredt ut for at alle skal bruke standarden. Derfor jobber vi tett med alle parter, også politikere for å få ut informasjonen nå før høringsrunden. Dette vil hjelpe til i neste runde hvor den skal lanseres og implanteres i markedet, sier Jensen.

Han har gjort en god forundersøkelse hvor alle har ønsket en norsk- eller nordisk standard velkommen. Det skal være et godt verktøy som igjen vil gi mer buss for pengene og forenkle bruken av bussen på tvers av ruter-, kommuner og fylker.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.