– Ønsker ikke påbud

Torsdag ettermiddag har Helseminister Bent Høie (H) kalt inn til møte om bruk av munnbind. Kollektivtrafikkforeningen ønsker en anbefaling, men ikke påbud.

– Vi ser frem til dialogmøtet for å høre hvilke grep myndighetene planlegger. Vi er opptatt av å ha tydelige retningslinjer for hvordan kollektivtrafikken skal drives på de ulike beredskapsnivåene. I tillegg er jo hjemmekontor og fleksible arbeidstider tema som er viktig å diskutere, sier Olov Grøtting som er daglig leder i den nasjonale bransjeorganisasjonen Kollektivtrafikkforeningen.

Høie anbefaler at det fortsettes med hjemmekontor og at folk velger andre reisealternativer enn kollektivtransport. Men mange er avhengig av et godt kollektivtilbud og flere har ytret ønske om krav til munnbind. Hva som blir utfallet av møtet er høyst usikkert. Men smittetallene i Norge er stigende og nye tiltak må settes inn.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.