Kan bli krav om munnbind på kollektivtransport

Inne få dager vil det komme nye føringer i bekjempelse av Covid-19 pandemien. Et av tiltakene som nå ser ut til å bli innført er bruk av munnbind når en tar buss, tog eller andre kollektivtransportløsninger.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil inne få dager legge frem nye føringer. Det har lenge vært etterspurt krav om bruk av munnbind på kollektivtrafikken. Noe som flere andre land allerede har innført. Men i Norden har dette ikke vært aktuelt før nå.

Nakstad sier til TV2 at det nå kan bli aktuelt som et forsøk på å begrense spredning av viruset. Også bussjåfører har etterspurt munnbindkrav hos de reisende. Dette for å trygge deres arbeidsdag, spesielt etter at fordøren nå er gjenåpnet.

I Tyskland er det krav om munnbind når en får inn i alle butikker, kontorer og offentlig transportmidler. Om noen ikke følger landets påbud kan en bli bøtelagt med 300 euro eller over 3000 kroner.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.