Ønsker EL-bilen ut av kollektivfeltet nå

– Elbil-veksten har tiltatt så mye at den allerede fører til forsinket busstrafikk, trafikkfarlige situasjoner og dårligere fremkommelighet, spesielt rundt Oslo, sier Arne Veggeland som leder Norges største busselskap, Nettbuss til VG.

Daglig opplever bussjåfører å bli hindret av EL-biler i kollektivfeltet. Og i lengre tid har bussbransjen sett rødt når det gjelder å la EL-bilene ha rett til å kjøre i kollektivfeltet. Og El-bil bestanden i Norge er i sterk vekst. for eksempel er 40 prosent av alle Nissan sine EL-biler i Europa er solgt til Norge. I tillegg kommer bilene som gunstig importeres fra land som Frankrike. Den enorme veksten gjør at kollektivfeltet sin kapasitet er sprengt. Og tettheten med EL-biler er størst i Oslo og Akershus.

Nå tar Arne Veggeland hos Nettbuss AS bladet fra munnen og tror El-bil fordelen i kollektivfeltet snart er forbi.

– Vi har gått ut i fra at dagens ordning med elbiler i kollektivfeltet er en midlertidig ordning, men at det kan bli for lenge og vente til 2017 før elbilene må ut av kollektivfeltet. Allerede nå er det problematisk for bussene med det økende antall elbiler i kollektivfeltene, sier Veggeland til VG.

Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet har tidligere uttalt seg om at avtalen med at EL-biler kan kjøre i kollektivfeltet og fritt i bomringen er en utarbeidet i felleskap på Stortinget og gjelder ut 2016. Men har går nå langt i å si at hele avtalen må vurderes på nytt om antall EL-biler blir for høyt. Vegdirektoratet har allerede varslet at de vurderer å kaste ut EL-bilene fra kollektivfeltet.

Fordelene med å kunne kjøpe EL-bil avgiftsfritt, kjøre i kollektivfeltet, gratis parkering og gratis passering i bomringen var en midlertidig ordning for å få folk til å tenke miljø. Denne ordningen skal opp til ny vurdering i 2016.

EL-bil salget fikk en oppblomstring i USA på slutten av 90 tallet da California ønsket å gjøre noen drastiske tiltak for å forbedre byluften. De krevde at alle som skulle selge biler i deres området også skulle ha EL-bil i bilprogrammet. Dette fikk de store fabrikkene til å starte med produksjon og salg av EL-biler. Etter mye protester så fjernet California denne loven og etter en tid la flere bilfabrikker ned deres EL-bil produksjon da de kunne stille spørsmål til miljøgevinsten, kvaliteten, salgstall og levetiden på produktene.

Norge er sammen med USA det største markedet for EL-biler og over 40 prosent av alle Nissan sine EL-biler i Europa er solgt til Norge. Men det er få som diskuterer miljøgevinsten av disse bilene i Norge. Volvo Bussar AB har begynt å regne den totale energibruken fra produksjon til grav. Dette er viktig informasjon som EU krever skal tas med i forhandlingene ved kjøp av Hybrid eller El-kjøretøy. Mange vil nok da få seg en real overraskelse mener Volvo. Men foreløpig så er det få som har etterspurt disse tallene ved kjøp av kjøretøy.

Et viktig tema er også levetiden og verdien som er igjen i kjøretøyet etter bare få år. EL-biler faller som en stein i verdi fra den tas ut av butikk og etter få år er det ingen verdi igjen i kjøretøyet. Det er heller nesten ingen andrehåndskjøpere til disse kjøretøyene og mange vil dermed havne tidlig hos bilopphugger. Som igjen vil skape et miljøspørsmål.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.