Ønsker å se på billettprisene på nytt

Fra nyttår økte bybusstakstene i Finnmark drastisk. Dette har vist seg å være en for stor økning for politikere å svelge.

Den 1. januar i år satte Finnmark opp bybussbillettene fra 52 kroner til 60 kroner. Dette er en økning på hele 15 prosent. Om en kjøper billetten på mobilapp så øker den fra 25 til hele 40 kroner. Dette er dramatisk økning i følge mange som til daglig bruker bybussene i fylket.

Nå har politikere tatt dette inn over seg og vil se på takstsystemet på nytt. Bybusstakstene skal gjennomgås på nytt. Dette er bekreftet av politisk leder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Geir Ove Bakken.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.