Ønsker å satse videre på hydrogenbusser

JIVE 2 er navnet på det helt nye hydrogenbussprosjektet som nå rulles ut. 152 brenselcelle busser i syv land skal delta i prosjektet og målet er å gjøre dette drivstoffalternativet til noe som er holdbart og som gir en god kollektivtransportløsning for fremtiden.

Brenselcellebusser på hydrogen er en av få tilgjengelige nullutslippsløsninger som både gir kort tanketid og lang kjørelengde. Ruter AS har vært med i hydrogenbussprosjekt siden 2012 og har nå søkt om å delta i nytt prosjekt.

– Vi ser nå at teknologien er mer moden enn da vi satt i gang det første hydrogenprosjektet. Nå fungerer bussene i daglig trafikk og vi har derfor valgt å søke om å delta i nytt hydrogenprosjekt, fortalte Bernt Reitan Jenssen til Bussmagasinet under åpningen av el-bussprosjektet før jul.

Han viste ikke til ett spesielt prosjekt, men mye kan tyde på at det er nettopp JIVE 2 som også Oslo ønsker å være en del av.

Det underliggende målet med JIVE 2-prosjektet er å støtte overgang av brenseldellebusser fra teknisk testprosjekt med høye driftspriser, til mer vanlig valg for offentlige kollektivselskaper og operatører i Europa.

JIVE 2 bygger på allerede eksisterende prosjekter, særlig nær beslektet med JIVE-prosjektet som ble ettablert for ett godt års tid siden. Men nå med ytterligere fokus på å forbedre markedet og utvidet bussparken fra og med år 2020. Det nye prosjektet vil jobbe med å få ned kostnadene ved driften og eierskapet av bussen. Øke antall hydrogenbussmodeller og leverandører. Og gjøre det mulig å drive en større flåte av brenselcellebusser.

JIVE 2 er koordinert av Elemnt Energy og er medfinansiert av FCH JU. Neste fase i prosjektet er å få en overgang fra prosjekt til ett kommersielt marked for brenselcellebusser og dette vil innebære distribusjon av 152 brenselcellebusser i syv europeiske land. Sammen med kjøretøyer levert via andre prosjekter, som prosjektet i Oslo, vil dette gjøre at det innen begynnelsen av 2020 være over 400 brenselcellebusser i de europeiske byene.

UITP deltar aktivt i prosjektet og vil gjennom en upartisk gruppe eksperter gjennomgå prosjektet og analysere resultatene. I tilegg skal UITP arrangere en rekke konferanser og workshops for å gå i dybden på de ulike aspektene av denne teknologien.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.