Metrobusser fra Van Hool til Trondheim

Allerede 3. august 2019 settes de nye metrobussene i drift i Trondheim. Det er Van Hool som er leverandøren og Nettbuss skal ha ansvaret for 44 av de totalt 56 metrobussene som skal kjøre til og fra Trondheim sentrum.

Det er nå klart at det blir Van Hool som skal levere metrobussene til Trondheim. Bussene er 24 meter lange og har en design som kan minne om trikk. Navnet på bussmodellen er Exqui.City. Frem til nyttår 2017 var to slike busser i drift i Bergen, men ble 1. januar tatt ut av drift. Nå får snart Trondheim 56 slike dobbelleddede metrobusser som skal trafikere tre hovedlinjer i byen.

S1: Kattem/Heimdal – Ranheim

S2: Kattem/Saupstad – Lade/Strindheim/Skovgård

S3: Hallset – Lohove

Disse linjene blir hovedlinjene i Trondheim og vi ha matebusser fra en rekke tilknyttende linjer. Busslinjen er også tilpasset 24 meter lange metrobusser med store holdeplasser og egne kjørefelt for både vanlig buss og metrobusser gjennom byen.

Stor passasjerkapasitet
Bussene har minst 140 passasjerplasser, hvor 45 av disse må være sitteplasser. Bussene skal ha høy grad av komfort. Alle de 56 metrobussene blir identiske og vil inneholde de samme fasiliteter. Lengden på holdeplassene vil variere etter hvor stort behovet er, antall busser som skal stoppe der og forventet passasjerantall.

Metrobuss ble valgt fordi AtB og politikere mener det vil gi Trondheim mye mer transport for pengene enn bybane slik forholdene er i disse tider. Bybane krever større investeringer og må ha mer plass enn buss med egne traseer over det meste. Det henger sammen med bosettingsmønsteret.

Det er satt av 2,8 milliarder kroner til Metrobuss i Trondheim. Til sammenligning koster neste trinn av Bybanen i Bergen over 6 mrd. kr. Staten dekker halvparten av samlede investeringer i hovedlinjene. I februar 2016 inngikk Trondheim, som første norske storby, en bymiljøavtale med staten. Gjennom bymiljøavtalen får Trondheim 3,76 milliarder kroner fra staten fram til 2023 for å hindre vekst i biltrafikken. 1,4 av de 3,76 milliardene går til å utvikle et Metrobusstilbud. Pengene skal brukes på traseer, holdeplasser og bussdepot.

Selve kjøpet av Van Hool Exqui.City 24 meter metrobusser må bussoperatøren selv stå for. Prisen her er fremdeles hemmelig, men det er klart at det fort er snakk om en pris rundt dobbelt av hva en 18 meter leddbuss koster.

Metrobuss er ett relativt nytt busskonsept. Det har utspring i fra Bus Rapis Transit som finnes i flere store byer i Sør-Amerika og i Istanbul (bildet). BRT er ofte benyttet hvor en kan avskille vanlige kjørefelt og busslinjer. Der metrobusser kan kjøre uhindret gjennom byen. Systemet er kostnadseffektivt og krever relativt lite vedlikehold. I Malmø i Sverige har de bygget opp tilsvarende metrolinjer som hva vi vil se i Trondheim. Her er det også Van Hool som har levert bussene. De er utstyrt med Scania biogass hybriddrivlinje og har vært i drift siden 1. juni 2014.

Van Hool Exqui.City bussene til Trondheim, vil bli utstyrt med Cummins motor som skal gå på fornybar diesel. Siemens generator og drivlinje. Dette gir en Co2 nøytral busshverdag sammen med de nullutslipps elektriske bussene som skal inn på andre linjer i Trondheim.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.