Volmax kjøper tomt i Rygge Næringspark i Østfold

Volmax AS har via sitt heleide datterselskap Volmax Eiendom AS inngått avtale med Loe Utvikling AS om kjøp av 20 mål tomt i Rygge Næringspark. Eiendommen har en meget god strategisk beliggenhet i Østfold med plassering tett på E6 ved avkjøringen til Rygge Flyplass.

Etableringen er et ledd i den strategiske satsningen til Volmax på eiendommer som er tilpasset lastebil- og bussvirksomheten til Volmax, og som danner fremtidig grunnlag for effektiv drift og god kundedialog. Gjennom eiendomsinvesteringen ønsker Volmax å tilby et enda bredere tilbud til lastebil- og busskunder i regionen i tiden fremover.

– Rygge Næringspark er et svært spennende område, og gir Volmax en unik mulighet til å utvikle våre fremtidsrettede konsepter og tilbud til alle kunder i Østfold. Tomten ligger ved siden av Circle K, og tett opp mot Rygge Flyplass. Dette er et spennende område med stort utviklingspotensial. Med denne plasseringen vil vi dessuten støtte opp under de store forventede investeringer i infrastruktur og transport i regionen de neste årene. Gjennom samarbeid med langsiktige partnere som Loe Utvikling styrker vi vår posisjon i regionen, sier Administrerende Direktør i Volmax, Grant Larsen.

– Alle Volmax sine nye bygg har fokus på energieffektivitet og samsvar med fremtidige miljøkrav. Dagens transportløsninger opplever også store endringer for å bli mer miljøvennlig, og det er særdeles viktig at våre verksteder blir konstruert for å gi service og vedlikehold for morgendagens transportløsninger. For Volmax er det vesentlig å gjøre våre kunder mer lønnsomme, og det kan vi kun gjøre ved å lage effektive løsninger når bil og henger er på verksted. På denne måten reduserer vi kundens ståtid og transportørene kan overholde de løfter de har til sine kunder om levering av varer og tjenester, fortsetter Larsen.

På våre anlegg vil Volmax levere et komplett sett av tjenester for kunder som inneholder salg og levering av nye og brukte biler, samt komplett service og vedlikehold på bil, påbygg og hengere. I tillegg vil Volmax levere lovpålagte kurs for sjåfører, samt kurs/trening for energieffektiv kjøring.

Daglig leder i Loe Utvikling AS, Tomas J. Tenden, ser frem til å utvikle Rygge Næringspark. Han er svært fornøyd med at Volmax har valgt denne beliggenheten for sin virksomhet. Rygge Næringspark Østfold består av et tomteareal på 100 daa. Næringsområdet har en meget god tilgjengelighet fra E6 med direkte avkjørsel fra motorveikrysset, og danner en ny inngangsportal til flyplassen. Næringsområdet tilbyr en stor bredde av muligheter innenfor veiservice, matservering og bevertning, hotell, kontorer, bilutstillingslokale og bilutleie, samt øvrig flyplassrelatert og kunnskapsbasert virksomhet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.