Bane Nor er fremdeles skeptiske til ny bussterminal på Oslo S

Selv om både Ruter AS og Plan og Byggningsetaten i Oslo nå er enige om at de ønsker ny bussterminal over jernbanesporene på Oslo S, så er Bane Nor fremdeles meget skeptiske til forslaget. Og eventuelt når en ny termnial er klar er det ingen som tør spå.

Denne uken var det folkemøte om ny bussterminal i Oslo. Forslaget som er lagt frem, med å bygge ny terminal over jernbanesporene på Oslo S er tatt inn i varmen hos både Ruter AS og Plan og Byggningsetaten i Oslo. Men Bane Nor er skeptiske til planene.

Planene for ny bussterminal er mange år gammel. Allerede da bussterminalen på Galleri Oslo åpnet, var den for liten. Og planene som tirsdag ble lagt frem for befolkningen i Oslo er omfattende og fremtidsrettet. Det er snakk om å bygge den over jernbanesporene på Oslo S. Ett etasje hvor publikum kan bevege seg og over der kommer selve bussterminalen.

Ruter har også lagt frem ett forslag som inneholdt ytterligere noen etasje hvor det kunne bli plassert næringskontorer, men Plan og Byggningsetaten mente det forslaget ville bli for omfattende. De vil gå for løsingen med publikumsområde i en etasje og bussene på øverste etasje.

Når en ny terminal kan stå klar, kan ingen svare på ved skrivende stund. Planforslagene er ute til offentlig høring frem til 14. februar. Så skal de behandles før det blir sendt til politisk behandling som tidligs kan skje i løpet av første del av 2019.

Bane Nor er skeptiske
Men Bane Nor er ikke helt enige i forslaget som er lagt frem av Ruter. De står fast på at selve byggingen vil være krevende og at det kan bli store utfordringer for togene i selve byggeperioden.

De har regnet 72 uker til selve grunnarbeidet for bygget, som vil kreve at enkelte spor må stenge. De har tidliger også vært ute i meida og fryktet for hvilke konsekvenser det vil ha om en terror hadde rammet på perongen. Trykkbølger fra en smell vil i dag kunn gå nærmest uforhindet opp i luften, men med bygg over, vil trykket kunne skade flere.

Argumetet om terror kom ikke opp på tirsdagens møte. Her ble det lagt fokus på de tekniske forholdene rundt selve byggingen av den nye terminalen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.