Jobber med ny bussterminal ved UIA

Agder Kollektivtrafikk AS ser frem til den nye terminalen ved Universitetet I Agder UIA skal stå ferdig til høsten.

For tiden jobbes det med å utvikle en helt ny terminal ved Spicheren/Universitetet I Agder, som vil gi studenter og ansatte en topp moderne venteplass. Agder Kollektivtrafikk AS ser frem til ferdigstillelsen september i år.

Denne terminalen er planlagt å stå ferdig i september 2018, og kan på sikt fungere som en endeholdeplass på østsiden av byen slik at flere av rutene vil snu her i motsetning til på rutebilstasjonen. Studenter og ansatte ved UIA vil få et mer attraktivt kollektivtilbud, i og med at flere slipper å bytte buss.

Venteforholdene vil bli svært gode, og terminalen vil bestå av et 12 meter langt skur med benker og 5 raders sanntidstavler. Det har de siste årene vært en jevn økning i passasjerantallet ved Spicheren/UIA, og dette forventes å øke også i tiden fremover.

I dag betjenes holdeplassen av følgende linjer: M1, M2 , M3, 17, 18, 19, 22, 23, 35, 100, 137, 139.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.