Ønsker å fjerne kilometerbegrensing for 18 årige bussførere

Svenske transportforetaket og Sveriges Bussforetak ønsker nå at EU fjerner kilometerbegrensingen for 18 årige bussjåfører.

I Sverige, som i Norge er det alvorlig mangel på bussjåfører. Nå ønsker Svenske Transportforetak og Sveriges Bussforetak å fjerne kravet om kilometerbegrensing på 50 kilometer radius for unge bussjåfører.

Sverige trenger 4000 nye bussjåfører innen tre år. Her i Norge trenger vi 1000 nye bussjåfører årlig, mens det kun utdannes 300 bussjåfører årlig.

EU ser nå nærmere på regelverket som også Norge må følge. Sverige har sendt inn ønske om endring som vil gi unge sjåfører mulighet til å kjøre også utenfor grensen på 50 kilometer radius. Målet er å få flere til å kjøre ekspressbusser.

Kravet til førerkortklasse D og DE i Norge er at vedkomende er fylt 24 år. Men om en tar det som yrkesutdannelse med mål om å jobbe som bussjåfør kan en ta førerkort klasse D og DE når en har fylt 21 år. For å få kjøre løyvepliktig busstransport må en ta 280 timers yrkessjåførkompentanse YSK. Deltar en i prøveprosjekt for bussklassene, så kan en kjøre buss fra 18 år, med begrenset førerrett på 50 kiloemeter lengde.

Men med komprimert yrkessjåførutdanning på 140 timer får først full førerrett fra 23 år. Frem til da får en kjøre rutekjøring inntil 50 kilometer lengde.

– Det er rekruteringsproblem med en kjørebegrensing på 50 kilometer lengde. Dette gir store utfordringer med å opprettholde en fungerende kollektivtransport, ikke minst ute i distriktene. Tilgangen på tilrekkelig antall velutdannende førere utgjør et utgangspunkt for bussbransjens konkuransekraft, viderutvikling og overlevelse, sier Sveriges Bussforetags bransjesef Anne Grönlund til Bussmagasinet.se.

Foto: illustrasjonsfoto av ung sjåfør (Magne Håheim)

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.