Modalen Eksingdalen Billag kjøper Osbuss

Det er inngått avtale mellom Arne Bogevik som eier av Osbuss AS og Modalen Eksingedalen Billag As (MEB) om at sistnevnte overtar 100 % av aksjene i Osbuss AS fra 1. januar 2018.

Overtakelsen inkluderer 92 % av aksjene in City Sightseeing Bergen AS og 33,3 % av aksjene i Bergen Guideservice AS.

Osbuss har 25 busser, 1 VIP bil og 1 Limousine, og vil i 2017 få en omsetning på om lag 30 mill. Selskapet har 34 ansatte, hel- eller deltid. Modalen-Eksingedalen Billag AS (MEB) driver bussruter på kontrakt med Skyss, gods/lastebiltrafikk og taxi. Blant de største eierne er Vaksdal og Modalen kommuner. Selskapet har om lag 30 ansatte og vil i 2017 få en omsetning på 25 mill.

Osbuss – drift siden 1994

– Osbuss har hatt en rivende utvikling siden jeg startet forløperen til selskapet i 1994, og det er sterke følelser i sving når jeg nå selger selskapet. Konkurransen om oppdragene blir stadig hardere, og kravet til dokumentasjon og administrative systemer blir mer og mer påtrengende. Jeg ønsker at Osbuss skal komme inn i en trygg og god fremtid, og slik jeg kjenner MEB gjennom flere års samarbeid, er jeg sikker på at selskapet og de ansatte får en seriøs og god eier, sier dagens eier, Arne Bogevik.

Utfyller administrativ kapasitet
– MEB har de siste årene foretatt betydelige investeringer i administrative systemer, og i 2017 ble selskapet ble ISO sertifisert både innen kvalitet og miljø. Vi har en faglig sterk ledelse, og oppkjøpet av Osbuss gir oss dermed muligheter til å utnytte den administrative kapasiteten som er bygget opp, og som er nødvendig for å tilfredsstille fremtidens krav til transportører, sier styreforman i MEB, Knut Per Grini.

Nummer to i det lokale turbussmarkedet
Turbussmarkedet i Hordaland er i dag dominert av Tide som gjennom sine oppkjøp av Turbuss Vest og Bergen Buss Service er den udiskutabelt største aktøren.

– Vår visjon for Osbuss er at vi skal posisjonere oss som en god nummer to i turbussmarkedet i Hordaland gjennom å styrke selskapets profil og kapasitet, fortsetter Grini.

Miljøfokus
– Spesielt er vi glade for at Osbuss har vært opptatt av at bussene som går i sightseeingkjøringen i Bergen sentrum har hatt best mulig miljøstandard. For sesongen 2018 forsterkes dette ytterligere ved anskaffelse av enda en ny buss som har de beste miljøkvaliteter som er mulig på det nåværende tidspunktet, påpeker Grini.

Arne Bogevik vil fortsette som daglig leder i Osbuss i en overgangsperiode. Nils Magne Helle som er daglig leder i MEB vil da overta som daglig leder også i Osbuss, og blir dermed konsernets leder.

Foto: Modalen Eksingedalen Billag AS

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.