Øker ikke billettprisen

I dag ble forslag til fylkesbudstett i Hordaland lagt frem og der reverserer de rådmannens forslag om å økte billettprisen på buss. Det blir trolig ikke noe økning ut over den 2.5 prosent prisveksten i samfunnet.

Går budsjettforslaget til styringskoalisjonen i Hordaland fylkeskommune (Ap, SV, Sp og KrF) gjennom, så blir det ikke økning i billettprisen for buss. Rådmannen har foreslått et økning på 4.5 prosent. Men i forslaget så er det lagt inn et forslag på å bruke 20 millioner på å ikke øke prisene utover prisveksten i samfunnet. Den er på 2.5 prosent.

I tillegg legger nå partiene inn 12 millioner kroner for at de som reiser med tog fra Arna til Bergen sentrum kommer inn under Skyss sitt takstsystem. Noe som vil si at både buss- og tog-billettene får samme pris for samme strekning.

Og for at Bergens innbyggere skal få et godt alternativ til privatbilen når avtalen om rushtidsavgift settes ut i livet, så blir det satt opp 100 nye bussavganger daglig. Fordelt ut over de mest trafikkerte linjene. Fylkeskommunen må her sette av rundt 10 milloner kroner for å kunne øke antall avganger.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.