Billettprisene øker neste år

Billettprisene øker en rekke plasser i Norge neste år. I Aust-Agder øker prisene i snitt 2.7 prosent fra neste år. Og det før budsjettforslaget om økt moms på bussreiser fra Regjeringen er vedtatt.

Hele 2.7 prosent vil bussbillettene i snitt øke i Aust-Agder neste år, kan en lese i budsjettforslaget fra Rådmannen i Aust-Agder Fylkeskommune. Og dette foreslås før Regjeringens budsjettforslag for økt moms på bussreiser er vedtatt.

I Arendal (Aust-Agder) tar knappe fire prosent buss. Dette tallet er lavt i forhold til andre byer i Norge. Etter en undersøkelse Agder Kollektivtrafikk AS AKT utførte i høst, så er det blant annet frekvens og høy pris som gjorde at befolkningen valgte privatbilen fremfor bussen.

Går forslaget til Rådmann Arild Eielsen i fylkestinget gjennom, så kan dette bety at enda flere dropper bussen i fylket. Stikk i strid ønsket fra AKT, som vil ha flere til å velge nettopp bussen.

Like før budsjettforslaget kom på bordet, så vedtok samme fylkesting å investere i ti hybridbusser med et knapt flertall. De stemte mellom tettere bussfrekvens eller å satse på hybridbusser. Og det like etter at spørreundersøkelsen hos de reisende klart å tydelig sa de ønsket hyppigere avganger.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.