Offensiv kjede for turbussbransjen

Lær deg gjerne navnet BusGroup Norway med en gang. Dette er en kjedesammenslutning for turbussbransjen, samt en felles plattform for en rekke tjenester. Den formelle lanseringen skjedde 20. februar.

Fra venstre: Svein Busch Iversen, daglig leder i OsloBuss, og Håkon Sæther, daglig leder i BusGroup Norway og styreleder i OsloBuss, presenterte idéen bak BusGroup for Bussmagasinet.no.

Idéen til BusGroup kommer fra OsloBuss. – Vi ønsker hele tiden å styrke oss og utvikle oss videre, sier daglig leder Svein Busch Iversen. – Under marsjen har vi blant annet sett at IT-systemene vi bruker i turbussbransjen, ikke utvikles like raskt som vi ser behov for. Utviklingen av selskapet førte til at Håkon Sæther først kom inn som konsulent i 2015, og i fjor ble han styreleder i selskapet.

Sæther har bakgrunn fra Telenor hvor han var ansatt i 15 år. I telegiganten var han innom en rekke ledende stillinger. Han har blant annet vært direktør for strategi og forretningsutvikling, og i flere år var han en del av den norske konsernledelsen.

– Innenfor de fleste bransjer ser vi at selskapene blir større og færre, sier Sæther. – Turbilbransjen er stikk motsatt med nesten bare små og mellomstore virksomheter. Dette gir både muligheter og trusler for selskapene. Mulighetene ligger i nettopp de små virksomhetenes fleksibilitet, gode lokalkunnskap og høye kompetanse på «de nære ting». Truslene kan komme fra utenlandske aktører og store konsern som ved hjelp av ny teknologi og skala endrer dagens spilleregler. Se bare hva Über og Airbnb har fått til eller hva som har skjedd i den norske dagligvarebransjen.

– Det var da vi vurderte disse mulighetene og truslene med OsloBuss-øyne at vi fikk ideen til BusGroup, fortsetter Sæther. – Vi så behov for et vesentlig mer moderne og effektivt IT-system, og vi ønsket å profesjonalisere oss på en rekke områder. Problemet var at det ble for krevende å gjøre alt alene. Vi lot oss inspirere av nettverks- og delingsøkonomi og bestemte oss for å satse på vegne av mange aktører i bransjen.

Frittstående selskap

– Selv om idéen kommer fra OsloBuss, er BusGroup et frittstående selskap, sier Sæther. – OsloBuss er kun et medlem på lik linje med andre operatører. Vi har bevisst valgt ikke å få med eksterne investorer, men ønsker å invitere medlemmene inn på eiersiden. Men trenger imidlertid ikke være med som eier for å stå tilsluttet BusGroup. Medlemskapet skjer utfra en månedlig betaling. Det er også viktig å nevne at det vil bli stilt kvalitetskrav både til selskapene og bussene for å bli med i BusGroup.

Skybasert IT-plattform

Kjernen i BusGroup ligger i en komplett skybasert IT-plattform. Alt er selvsagt web-basert. At ti IT-eksperter har arbeidet et halvt år med løsningene, forteller noe om ambisjonsnivå og kompleksitet.

Grovt sett har systemet en tredeling. Den største modulen er for turbussoperatørene. Portalen for selskapene består blant annet av en salgs- og ordremodul som samler all kundekommunikasjon på ett sted. En planleggingsmodul gir effektiv trafikkplanlegging og oversikt over alle turer. Denne modulen har også en egen funksjon for å overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene for den enkelte sjåfør. Et eget «Dashbord» gir oversikt over alle bussene i sann tid, og portalen har også all nødvendig støtte når det gjelder lønn, fakturering og regnskap. Hvert enkelt selskap ser kun sine egne data, men det er ikke noe i veien for at selskaper kan dele informasjon med hverandre, blant annet for å kunne ta større oppdrag.

Sjåfør-app

Sjåførene har en egen app på sitt nettbrett eller smarttelefon. Den varsler om turer, inklusive kart og navigasjon, og det finnes en kalenderfunksjon som viser turer frem i tid. Videre har den et meldingssenter, og man kan angi avvik og skader på buss. Sjåførhåndbok, kvalitetshåndbok og HMS-håndbok ligger også i app’en.

Kundeportal

Den tredje delen er en kundeportal, en slags nettbutikk hvor kundene kan bestille turer, motta tilbud, få informasjon om at bussen er på vei og hvor den er, samt muligheten til å sende eksakt posisjon til sjåfør.

Flere funksjoner

Gjennom BusGroup kan medlemmene også få bistand innenfor områder som kvalitet og miljø, blant annet for å oppnå kvalitets- og miljøsertifisering. Det arbeides også for å få til en felles innkjøpsfunksjon hvor medlemmene kan nye godt av storkjøpsfordeler. I tillegg vil BusGroup arbeide aktivt innenfor markedsføring og salg når det gjelder store, nasjonale busskunder.

BusGroup har en egen lanseringsside, www.busslandslaget.no

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.