Odd Aksland er årets ildsjel i kollektivtrafikken

Under Kollektivkonferansen ble Odd Aksland valgt som vinneren av den første Ildsjel-prisen i kollektivtrafikken.

I forbindelse med Kollektivkonferansen torsdag 18. november ble Ildsjel-prisen delt ut. Dette var første gang prisen ble delt ut, og det hadde kommet inn seks nominerte som juryen måtte ta stilling til. De seks var foruten Aksland, Trond Hovland, Steffen Brattøy, Kjetil Nordbø, Terje Sundfjord og Umair Imam.

Juryen ble ledet av TØI-leder Bjørne Grimsrud, og besto for øvrig av styreleder i Kollektivtrafikkforeningen og adm.dir. i AKT, Siv Wiken, og Morten Brønnum Andersen fra Trafikselskaberne i Danmark.

En nestor i bransjen

Juryleder Grimsrud skrøt av Akslands utrettelige innsats, både for egen bedrift, og for bransjen som helhet – en som har evnet å lese Kolumbus til nye høyder, og samtidig være til stede på eksterne møtearenaer, knytte kontakter, skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner, og dele av sin kunnskap og erfaringer med andre.

Særlig gjennom sine åtte år som styreleder i Kollektivtrafikkforeningen har Odd Aksland bidratt til et godt samarbeid mellom de ulike aktørene.

Av kolleger ble det i nominasjonen trukket fram at han er en leder som både ser sine ansatte og samtidig klarer å holde fokus på målet: og alltid ha kunden i fokus. I tillegg til å bygge på sine egne erfaringer fra både operatørsiden og innkjøpersiden i fylkeskommunen, har Odd vist evne til å spille andre gode, og la kolleger få rom til å utforske nye ideer, og prøve og feile.

Om kort tid går Odd i pensjonistenes rekker. Juryen så det derfor som naturlig å benytte muligheten til å takke av en person som over lang tid har spilt en betydningsfull rolle i bransjen – en virkelig ildsjel, skriver de i pressemeldingen

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.