Iveco med helelektrisk program i 2023

Iveco Bus har nylig offentliggjort sine planer for elektrifisering av bussflåten. Alle deler av bussprogrammet vil kunne leveres med batterelektrisk drift allerede i 2023.

En elektrisk utgave av Crossway er nylig lansert .Men det nytter ikke å tenke bare elektriske løsninger. I Ivecos planer ligger også bruk av gass og hybridisering av dieselmotorene. Det grønne skiftet trenger som kjent forskjellige løsninger.

Ivecos vei fremover

Dette er planene for Iveco Bus de nærmeste årene:

2022: Utvikling av neste generasjons motorer for CNG og LNG, og de vil selvsagt også kunne operere på biometan. Dette gir ytterligere reduksjon i CO2-utslipp og lavere driftskostnader. Motorgenerasjonen vil også gi lavere NOx-utslipp, ikke minst i urban trafikk.

2023: Utvikling av neste generasjon Electric Daily, inklusive egenproduksjon av e-drivlinjer og batteripakker. I tillegg vil det være mulig å levere elektriske varianter innenfor hele bussprogrammet.

Videre vil det bli lansert hybride løsninger for både diesel- og gassdrevne busser.

2024: Utvikling av en ny serie helelektriske busser og busser som kan benytte brenselceller. Dette inkluderer også produksjon av egne e-aksler.

2030: Implementering av alternative (elektriske / hybride) drivlinjeteknologier i alle kjøretøy for å oppnå 50 % reduksjon i CO2-utslipp.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.