Nytt selskap for lading av tunge lastebiler og busser

Volvo Group, Traton Group og Daimler Truck offentliggjør i dag at de har fullført det siste skrittet mot opprettelsen av et Joint Venture for oppbygging av ladeinfrastruktur for tunge elektriske lastebiler og busser i Europa.

I en felles pressemelding forteller de tre grupperingene at de også har utpekt administrerende direktør for det nye selskapet. Det er Anja van Niersen som sitter med en solid kompetanse og erfaring innenfor ladeinfrastruktur. Selskapet har fått navnet Commercial Vehicles Charging Europe og har forretningsadresse Amsterdam. Selskapet eies av de tre partnerne med like andeler, men de understreker at på alle andre områder vil de fortsette som konkurrenter som før.

Det sies ikke noe spesifikt om når et ladenettverk skal påbegynnes eller når det skal være fullført. Det som imidlertid er klart, er at selskapet skal montere og operere minst 1.700 ladepunkter langs viktige motorveier og i tilknytning til logistikksentre over hele Europa. Videre har partnerne forpliktet seg til å investere totalt 500 millioner euro som så langt er den største investering i ladeinfrastruktur for tunge elektriske kjøretøy i Europa så langt. Ladenettverket skal være åpent uavhengig av merketilknytning.

De tre grupperingene dekker store deler av europeisk tungbilindustri. Volvo Group består av merkene Volvo og Renault-Trucks lastebiler og busser. Daimler Truck består av Mercedes-Benz lastebiler og busser, Fuso lastebiler og Setra busser. TRATON Group er morselskap for Scania og MAN lastebiler og busser. Alle tre grupperingene har også nyttekjøretøyproduksjon og andre merker utenfor Europa, men disse er naturlig nok ikke omfattet av Commercial Vehicles Charging Europe.

Av de globale tung nyttekjøretøyprodusentene i Europa er det dermed bare Iveco og DAF som står utenfor, men kjøretøyer fra disse produsentene og et stort antall bussprodusenter og noen mindre lastebilprodusenter vil nyte godt av det fremtidige ladenettverket til Commercial Vehicles Charging Europe.

Anja van Niersen er utpekt til administrerende direktør i Commercial Vehicles Charging Europe.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.