Smartere oversikt over energiforbruket

80 prosent av alle nye busser i Nederland er elektriske. En ung forsker ved det tekniske universitetet i Eindhoven langt sør i landet arbeider nå med modeller for lettere å kunne forutsi energiforbruket i elbusser.

Rekkeviddeangst for elektriske kjøretøy finnes i mange former. Når det gjelder elbusser, har sjåføren gjerne ikke god nok oversikt over gjenværende rekkevidde. Og busselskapene anskaffer kanskje flere busser enn strengt tatt nødvendig for å være på den sikre side.

Dette var utgangspunktet for den unge forskeren Camiel Beckers som ønsker å gjøre beregningen av rekkevidde mer nøyaktig. Det er mange ting som innvirker på rekkevidden til elektriske busser og som man hittil ikke har visst nok om. Vi vet at været innvirker på rekkevidden, men hvor mye? Værdata er av de ting Beckers legger i sine modeller.

Men det er andre aspekter. For eksempel har han funnet ut at kurvaturen på ruten spiller inn. Svinger gir mer dekkslipp enn rett frem, og dekkslipp er tap av energi. Men også veibanens beskaffenhet er av stor betydning. Vei med ujevn overflate kan faktisk forbruke så mye som 13 prosent av gjennomsnittlig energiforbruk i elektriske bybusser. Årsaken er at luftfjæringen arbeider mye mer enn på en vei med jevn overflate, og dette krever energi.

Nå kan man selvsagt løse rekkeviddeproblematikken med større batterier, men det er ikke problemfritt. Økt batterikapasitet betyr økte anskaffelseskostnader og økt vekt, hvor sistnevnte kan gå ut over passasjerkapasiteten. Beckers mener at med et bedre verktøy til å beregnet rekkevidde under lokale forhold slipper man å overinvestere i batterikapasitet og kunne utnytte bussenes kapasitet bedre.

I Beckers modeller er det også bygd inn online læring, slik at modellene stadig blir bedre når de samler inn flere og nye data. Uttesting av modellene skjer blant annet med VDLs bybusser i Eindhoven.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.