Nytt regelverk for lavutslippssoner vedtatt

Kommuner kan innføre lavutslippssoner i områder med høy lokal forurensing. En slik ordning er permanent og gjelder hele året. Kjøretøy med høye utslipp må betale gebyr for å kjøre i sonen.

– Dette er først og fremst en stimulans til raskere utskifting av forurensende dieselkjøretøy, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Forskrift om lavutslippssoner trådte i kraft i desember 2016. Nå har Statens vegvesen gitt ut en veileder om hvordan reglene kan praktiseres.

Kommunene må utfylle forskriften med lokale regler blant annet om hvilke deler av kommunen som skal omfattes, hvilke biler som må betale i sone og gebyrenes størrelse. Kommunene må også bestemme hvordan gebyrene skal kreves inn. En lavutslippssone fastsettes for seks år.

Utslipp fra diselmotorer
Bakgrunnen for lavutslippssonen er beregninger og målinger fra de siste årene som viser at dieselmotorer slipper ut til dels mye mer NOx og partikler i virkelig trafikk og ved lave temperaturer enn det Euroklasse-godkjenningen tilsier. Dette fremgår av rapporter Transportøkonomisk institutt har utarbeidet for Vegvesenet.

Dieselmotorer står for mye av de potensielt helseskadelige NOx-utslippene. I tillegg er små partikler i eksosen (PM 2,5) bidrag til lokal luftforurensing.

Vegvesenet godkjenner
Kommuner som vil innføre lavutslippssoner må få planene godkjent av Statens vegvesen.

Vegvesenet skal gå god for at sonen innføres i områder som er utsatt for lokal forurensning fra bilparken, og at det er utformet gode løsninger for registering, betaling, kontroll og håndheving av reglene.

Statens vegvesen anbefaler at det legges gebyr på de biltypene som i størst grad er opphav til problemet, heter det i veilederen.

Lavutslippssone gjelder hele året
Tiltak på dager med spesiell høy forurensning har vært i bruk i Oslo og i Bergen. Til forskjell fra kortvarige kjøreforbud, datokjøring og høye takster i bomringen på enkelte dager, skal en lavutslippssone gjelde hele året. Dette gir en stimulans til utskiftning av forurensende kjøretøy.

Nye lastebiler og busser med Euro VI dieselmotorer har i dag betydelig lavere utslipp. På grunn av tilsetning av Adblue i forbrenningen, er tunge kjøretøy i Euro VI-klassen renere enn selv nyere diesel-personbiler.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.