Folkemøte om «superbusser» i Trondheim onsdag

Onsdag 1. mars blir det avholdt folkemøte angående superbusser i Trondheim. AtB har utslyst en anbudskonkurranse for innkjøp av et 40-tals høykapasitetsbusser på minst 23,5 meter og to ledd.

AtB har som mål å bli en foregangsby for fremtidig kollektivtransport på gummihjul. For en tid siden ble det lyst ut en anbudskonkurranse på høykapasitetesbusser over 23,5 meter og elektriske matebusser. Bussene skal i drift fra 2019.

I forkant av denne konkurransen ble det innkalt til leverandørmøter hvor planene til AtB ble lagt frem for bussleverandører. Her ble det diskutert ulike bussløsninger. Når det kom til spørsmålet om busser over 23,5 meter var det to leverandører (Hess fra Sveits og Van Hool fra Belgia) som kunne levere slike busser til anbudet 2019. Ytterligere tre leverandører gav uttrykk for at de kunne levere lange busser om bestillingen var stor no. Bussmagasinet kontaktet samtlige norske importere og fikk tilbakemelding om at ingen andre enn de to førstnevnte leverandørene ville kunne klare å ta frem en så lang bussmodell til anbudsoppstart.

Hess som blir produsert i Sveits har ikke tidligere levert busser i Norge og har ikke en import- eller servicenettverk i Norge i dag. Van Hool har levert to dobbelleddbusser til Bergen og fem hydrogenbusser til Oslo, men ut over dette er det turbusser og lastebiltilhengere de er kjent for i Norge.

På samme leverandørmøte ble det klart at AtB hadde sin egen kalkulator for utregning av antall ståplasser i bussene. De har valgt å ikke benytte standard utregninger, men har gått for et lavere antall passasjerer per kvaderatmeter. Men bussene vil bli registert etter standard normer og dermed ha høyere lovlig antall plasser enn hva AtB har satt som føring i anbudet.

Nå blir det folkemøte i Trondheim 1. mars i forkant av anbudsoppstarten hvor det skal settes inn en rekke høykapasitetsbusser over 23,5 meter.

Sjåfører fortviler
Nå har også sjåførene i Trondheim begynt å undres over hvorfor det skal kjøpes inn så lange busser til byen. De har vært ute i Adressa og forklart problemene de opplevde når dobbelleddet buss var på utprøving i byen.

– Under testkjøring med superbusser fra Bergen prøvde vi å rygge, men fikk det ikke til. Bussen har to ledd, og der bakerste styrer seg selv. Under testen hadde vi med sjåfør fra produsenten, og det var han som måtte ryge bussen på båten. Det var et krav at han gjorde det, sier Raymond Harper fra Trønderbilane til Adressa.no.

Både han og hovedverneombud i Nettbuss, Harald Sehm er fortvilet over valg av bussmateriell. Spesielt med tanke på vinterforholdene i byen og i de tilfellene bussen faktisk må rygge.

– I Byåsen er det enkelte dager med trøbbel. Tenk deg en 24 meter buss som skal stoppe oppover bakken der på en snødag. Eller i Ringvålvegen nedenfor ÅSheim skole eller Dybdahls veg, sier hovedverneombud i Nettbuss, Harald Sehm til Adressa.no.

De viser også til lite motorkraft for å klare kravet til minst 45 kilometer i timen opp gjennomsnittlig stigning på 4,5 prosent. Testbussen klarte bare kravet med små marginer og sjåførene forklarte til Adressa.no at det var med flat pedal hele veien.

AtB har både til Bussmagasinet og flere andre medier forklart at deres krav til minimum 23,5 meter er grunnet deres øvrige krav til bare 4 passasjerer per kvaderatmeter. Dermed vil ikke en høykapasitetsbuss på 21 meter og bare et ledd klare kravene. Selv om disse er langt innenfor passasjerkravet om en regner hva andre kollektivselskaper benytter av antall passasjerer per kvaderatmeter.

– AtB ønsker å tilby høy kapasitet, god fremkommelighet, trygghet og sikkerhet, samt at tilbudet skal fremstå som moderne, sier Janne Sollie hos AtB til Adressa.

AtB understreker at de ikke vil gå tilbake på kravet om minimum 23,5 meter lengde og 130 passasjere ved 4 passasjerer per kvaderatmeter, selv om den mest brukte regnemåten i Norge er mellom 5 og 6 passasjerer per kvaderatmeter.

Oslo klarer det på drøye 18 meter
Ruter AS klarer passasjerkapasiteten på 130 passasjerer med drøye 18 meter leddbusser i dag og i løpet av 2017 vil det settes inn flere elektriske leddbusser med nesten samme kapasitet.

I Oslo skal det i løpet av 2017 settes inn to fullelektriske leddbusser på 18 meter. Disse vil ha en kapasitet på nesten 130 passasjerer og er rundt 6 meter kortere enn superbussene som AtB ønsker seg. Denne kapasiteten klarer disse 18 meter bussene grunnet Ruter AS sine krav som er på et noe større antall passasjerer per kvaderatmeteren.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.