Hyppige avganger er viktigst for passasjerene

I en undersøkelse Adressa.no har utført viser 26 prosent av de spurte at hyppige avganger er viktigst for de når det kommer til valg av kollektivtransport fremfor bil. 25 prosent mente det at bussen er i rute var viktigst.

Rundt 18.000 mennesker har svart på Adressa.no sin undersøkelse rundt kollektivbruk i Trondheim. Høy standard fikk bare 1 prosent, komme hurtig frem fikk 8 prosent av stemmene, mens hele 25 prosent av stemmene ønsket at bussen skulle holde rutetabell. Og hele 26 prosent mente hyppige avganger var viktigst.

Det samme rasultatet har Bussmagasinet kommet frem til ved lignende undersøkelser blandt de reisende. I Oslo viste en lignende undersøkelse at flest ønsket hyppige avganger fremfor høy grad av komfort.

 

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.