Nye smittevernregler på trafikkstasjonene

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og  for å bidra i den nasjonale dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak.

Disse tiltakene kan gjelde førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den lokale smittesituasjonen.

Statens vegvesen har innført fire ulike nivåer i forbindelse med oppkjøring i alle klasser:

Grønt nivå

• Ingen særskilte smitteverntiltak.

Gult nivå – ordinære smitteverntiltak

• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.

• God håndhygiene.

• Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.

• Klargjøring og oppsummering tilpasses.

• Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.

Oransje nivå – utvidede smitteverntiltak

• Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.

• Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

• Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Rødt nivå

• Praktiske førerprøver gjennomføres ikke.

Det vil bli differensiert mellom grupper av førerkortklasser. En hensiktsmessig deling er motorsykkel, tunge (over 3500 kg), traktor og B/BE.

Det kan for eksempel være aktuelt at det er grønt nivå for en eller flere av disse gruppene, mens det er gult for en annen gruppe.

 Oversikt over lokalt smittevernnivå for praktiske prøver:

Alle landets trafikkstasjoner har gult nivå, med unntak av  Mysen- og Kongsberg trafikkstasjoner.

Både Mysen- og Kongsberg  trafikkstasjoner  har oransje nivå for førerkortklassene  B/BE og Traktor.   

Det er krav om at førerkortkandidat og sensor benytter munnbind under prøven .

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.