Foreslår nye regler for Kjøre- og Hviletider i EU

EU-kommisjonen foreslo i dag å tilpasse EUs regler for pauser og hvileperioder for sjåfører for å bedre gjenspeile karakteren av sporadiske buss- og busstjenester. Sjåfører i denne sektoren har en annen arbeidsrytme sammenlignet med de i gods eller vanlig passasjertransport på grunn av høy sesongvariasjon og varierende kjøreavstand avhengig av passasjerenes turistaktiviteter.

Det har lenge vært ønske om å endre kjøre- og hviletidene for turbussjåfører. Frem til i dag har turbussjåfører kun hatt en fordel utover de kjente kjøre- og Hviletidene når en passerer landegrensen med en og samme gruppe. Den såkaldte 12-dagers regelen har fungert bra for lengre turer.

Nå skal denne også gjelde nasjonalt. I tillegg så kommer det endringer på både hviletid i løpet av dagen og døgnhvilen.

Kommisjonen foreslår å la turbussjåfører som tilbyr sporadiske tjenester fordele sine pauser og hvileperioder mer fleksibelt. I tillegg tar forslaget sikte på å sikre at internasjonal og innenlands sporadiske persontransporter behandles likt.

Forslaget inneholder nye regler om:

     Pauser: Sjåfører vil få lov til å dele pausene sine (på minimum 45 minutter for 4,5 timers kjøring) i to perioder på minimum 30 og 15 minutter, eller i tre perioder på minimum 15 minutter hver. Dette vil hjelpe dem til å ta pauser mer fleksibelt og til passende tider. Gjeldende regler tillater bare sjåfører å dele disse 45-minutters pausene inn i 15 minutter først og 30 minutter senere (men ikke omvendt).

     Daglige hvileperioder: sjåfører vil få lov til å utsette starten av sin daglige hvileperiode med én time når den totale daglige kjøretiden for den dagen ikke overstiger syv timer, eller utsette den med to timer når den totale daglige kjøretiden ikke overstiger fem timer. Disse unntakene vil kun være mulig én gang i løpet av en reise på åtte dager eller mer. De nye reglene vil ikke endre varigheten av den vanlige daglige hvileperioden, som forblir på minimum 11 sammenhengende timer innen 24 timer.

     Ukentlige hvileperioder: reglene for internasjonale sporadiske passasjertransporttjenester som utelukkende foregår innenfor et enkelt land, vil bli tilpasset reglene for internasjonale tjenester, slik at sjåførene kan utsette den ukentlige hvileperioden i opptil 12 påfølgende dager. Dette er allerede mulig for internasjonal sporadisk passasjertransport, til ulempe for operatører av innenlandstjenester. Vilkårene for å bruke denne «12-dagers unntaket» forblir de samme: sjåføren må ta en vanlig ukentlig hviletid før reisen (min. 45 timer) og to ukentlige hvileperioder etter reisen.

Kommisjonens forslag introduserer ingen endringer i minimumsvarigheten av pauser eller hvileperioder, og heller ikke i maksimale kjøretider. Den søker å garantere effektive og høykvalitets sporadiske persontransporttjenester og forbedre arbeidsforholdene for sjåfører, og spesielt å minimere stress og tretthet.


«Dette er foreløpig bare et forslag fra Kommisjonen. Det er altså ikke vedtatt noen nye regler om dette ennå, og det er dermed heller ikke noe nytt som gjelder for Norge. Forslagets EØS-relevans, samt når og hvordan dette eventuelt skal innføres i Norge, vil bli nærmere vurdert», skriver Frøydis Tornøe, Senior Kommunikasjonsrådgiver i Samferdselsdepartementet i en mail til Bussmagasinet.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.