Euro 7 langt dyrere enn EU-kommisjonen anslår

Ytterligere skjerping av avgassbestemmelsene, et Euro 7, vil bli mellom fire og ti ganger så dyrt som anslaget til EU-kommisjonen, hevder ACEA, organisasjonen for europeiske bilprodusenter.

Dette fremgår av en studie utført av Frontier Economics. EU-kommisjonen har anslått en kostnadsøkning på 180 til 450 euro for person og varebiler og 2.800 euro for lastebiler og busser. Studien konkluderer med at kostnadene vil ligge på 2.000 euro for person- og varebiler og 12.000 euro for tyngre kjøretøy. Det er da selvsagt snakk om kjøretøy som går på bensin eller diesel.

Estimatene i studien dreier seg kun om økning i produksjonskostnader inklusive utstyr. For sluttkunden blir trolig kostnaden enda høyere. Med dagens valutakurser øker altså prisen for en dieselbuss med minst 140.000 kroner. I tillegg mener ACEA at ytterligere rensingstiltak på kjøretøy med forbrenningsmotor vil øke drivstofforbruket (anslagsvis 3,5 prosent), og med det selvsagt CO2-utslippene.

ACEA peker også på at dagens Euro 6/VI standard er verdens strengeste når det gjelder skadelige utslipp som NOx og partikler.

– Europeisk bilindustri er enig i at utslippene fra transport skal ytterligere med, men vi mener at Euro 7 ikke er den riktige måten å gjøre det på, sier Sigrid de Vries som er administrerende direktør i ACEA. – Euro 7, slik EU-kommisjonen foreslår, vil ha veldig liten innvirkning på utslippene til en veldig høy kostnad. ACEA mener det har mye større effekt på miljø og helse med overgang til elektrisk drift, samt at eldre kjøretøy med forbrenningsmotor skiftes ut med moderne kjøretøy som tilfredsstiller de strenge Euro 6/VI-kravene, avslutter hun.

Og så kan man selvsagt spekulere i om EU-kommisjonens Euro 7-forslag er tatt frem nettopp for å fremtvinge en raskere overgang til elektrisk drift. De som blir sittende med Svarteper, er i så fall de som av forskjellige årsaker ikke har muligheter til å gå over til elektrisk drift.

(Bildet er kun ment som en generell illustrasjon, og har ikke noe med Euro 7 å gjøre. Foto: NILU – Norsk institutt for luftforskning.)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.