Ny sammensetning i Tide sin konsernledelse

Christine Flataker Johannessen er ny administrerende direktør i Tide Buss AS, mens Mathias Højsgaard overtar som kommersiell direktør i Tide.

«Med denne endringen i konsernledelsen er vi i et godt steg videre i arbeidet med å sikre Tide som en sterk, konkurransedyktig og lønnsom aktør innenfor transport og mobilitet også fremover», sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide AS.

Gjennom 2019 vokste Tide betydelig, og selskapet har i dag nærmere 4 milliarder kroner i årlig omsetning og nær 5.000 ansatte. Arbeidet med å tilpasse organisasjonen til et høyere aktivitetsnivå ble igangsatt allerede i fjor, og nå er tiden moden for å gjøre ytterligere endringer i ledelsen.

«Jeg har vært opptatt av å ha den sammensetningen av lederteamet som sikrer at vi går fra betydelig vekst til lønnsom og bærekraftig drift. For å lykkes med det vil begge de to store driftsenhetene i Norge, offentlige anbudskontrakter og kommersiell drift, få tydeligere definerte roller med tydelig ansvar i linjen», sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide AS.

«Samtidig er omgivelsene rundt oss i store bevegelser. Stikkord er økt kundeorientering og mer digitalisering, der teknologi og nye mobilitetsløsninger gir nye vekstmuligheter. Vi ønsker å skille tydeligere mellom løpende, daglig drift og viktige strategi- og utviklingsprosjekter slik at vi fortsetter å skape gode bærekraftige reiseopplevelser for våre kunder, og fortsetter å være en attraktiv arbeidsgiver», sier Harkestad.

Christine Flataker Johannessen (37 år) blir ny administrerende direktør i Tide Buss AS. Hun er utdannet jurist og har jobbet i Tide siden 2012. Flataker Johannessen har hatt ulike roller i Tide, inkludert direktør for anbud og forretningsutvikling og de siste to årene som leder for Tide sin kommersielle virksomhet. Under Flataker Johannessen sin ledelse har Tide nesten doblet inntektene fra kommersiell virksomhet.

Mathias Højsgaard (37 år) tar over stillingen som kommersiell direktør og blir nytt medlem av konsernledelsen i Tide. Højsgaard er utdannet økonom og har jobbet i Tide siden 2019. Han har mangeårig erfaring fra kommersiell drift i bransjen, og besitter betydelig markeds- og driftskompetanse innen kommersielle aktiviteter.

«Jeg er svært glad for at vi har lykkes med å finne de beste kandidatene internt til to meget sentrale og tunge lederposisjoner i selskapet. De har begge solid drifts- og forretningsforståelse, og innehar de personlige egenskapene som skal til for å lykkes i nye lederroller», sier Harkestad.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.